Stanset farlig arbeid i 1 av 3 tilsyn

NYHETER I september gjennomførte Arbeidstilsynet 364 tilsyn med farlig arbeid i høyden og farlig bruk av sag.
onsdag 25 november 2020
Et typisk funn i tilsynene er provisoriske
arbeidsplattformer som ikke oppfyller
kravene i regelverket.  
Foto: Arbeidstilsynet 

I 130 av disse ble arbeidet stoppet. Aksjonen var et ledd i arbeidet med å redusere fallulykker og kuttskader på hender og fingre.  

- Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for sikkerheten. Samtidig gir arbeidsmiljøloven arbeidstakerne både en rett og en plikt til å avbryte arbeid de mener ikke kan utføres uten å medføre fare for liv eller helse, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

- Resultatet av tilsynene ble 100 stans av usikret arbeid i høyden og 30 sager som manglet verneinnretninger. I 60 saker vurderer vi å ilegge overtredelsesgebyr.  

- Selv om dette er høye tall, er det en klar forbedring fra tilsvarende aksjon høsten 2018 da andelen av tilsynene der overtredelsesgebyr ble vurdert var mer enn dobbelt så stor. 

Fallulykker fører til flest skader og dødsfall

Statistikken til Arbeidstilsynet over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er det som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. En del dødsulykker er knyttet til manglende eller feil bruk av fallsikring.  

Typiske funn i tilsynene er manglende stillas og fallsikring, mangler ved stillas, manglende rekkverk og enderekkverk, dårlig fundamentering eller forankring av stillas, mangelfull avslutning mot tak, provisoriske arbeidsplattformer som ikke er i tråd med regelverket, usikrede hull, heissjakter eller trappehull (ingen rekkverk eller lemmer). 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud