Statsbygg ­kartlegger solcelletak

NYHETER Bygningene Statsbygg eier og forvalter har nærmere 800 000 m2 takflate med potensial for energiproduksjon. Prosjektet JaTak skal kartlegge hvor stor andel av takene som kan ha solceller.
fredag 28 februar 2020
Statsbygg har nærmere 800 000 m2
takflate med potensial for energi-
produksjon. 
Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

- Dette er en viktig del av arbeidet vårt med å finne bærekraftige løsninger i eiendomsdriften. Om en tredjedel av takflatene kan utnyttes, gir en potensiell energiproduksjon på rundt 30 millioner KWh. Det tilsvarer årsforbruket til 1 500 eneboliger eller 12 000 elbiler, sier Thorbjørn Nævdal, direktør for drift og vedlikehold i Statsbygg.

- Et av våre klimamål er å redusere energibruken i eksisterende bygninger med inntil 40 prosent frem mot 2030. Dette krever produksjon av mer lokal fornybar energi med blant annet solceller. Vi må også gjennomføre andre energieffektiviseringstiltak, som eksempelvis etterisolering og bruk av sensorer for riktig energistyring.

- Å nå klimamålet vil kreve investeringer på flere hundre millioner kroner. I et langsiktig perspektiv er dette lønnsomt for staten.

- Vi må gjøre grepene i samarbeid med våre ­leietagere, som vil sitte igjen med gevinsten i form av reduserte ­energiutgifter.

Statsbygg, som har solcelleanlegg på 14 eiendommer, planlegger nye anlegg på ytterligere 16. Disse kommer blant annet på høyskoler, universiteter, fengsler og ambassader.

Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden