Statsbygg med store klimagasskutt

NYHETER I fjor reduserte Statsbygg CO2-utslippene i sine byggeprosjekter med 36 prosent. Det tilsvarer én million flyreiser Oslo-Bergen.
tirsdag 23 juni 2020

 - Dette viser at det hjelper å sette tydelige krav og mål. Vi skal arbeide enda hardere for å øke klimagasskuttene, sier adm. direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. 

Kuttene skyldes blant annet mer bruk av lavkarbonbetong og andre materialer med lavere klimagassutslipp. Andre årsaker er mer bruk av effektiv energiforsyning som varmepumper, fjernvarme, solceller og tiltak som isolering og ventilasjonsløsninger som reduserer varmetap. 

Målsettingen er å redusere klimagassutslippene med 40 prosent i løpet av 2020. 

I tillegg til klima er sirkulærøkonomi og lokalmiljø satsingsområder i Statsbygg sin miljøstrategi.  

- For oss handler sirkulærøkonomi mye om gjenbruk av bygg, å legge til rette for ombruk, råd om redusert arealbruk, avfallshåndtering og oppbygging av kompetanse. Vi skal blant annet få på plass en god måleindikator for andelen ombrukte og resirkulerte materialer, sier Nikolaisen. 

- Et viktig arbeid når det gjelder lokalmiljø i år er å ferdigstille en risiko- og sårbarhetsanalyse av alle våre eiendommer, slik at vi kan se hvilke klimatilpasningstiltak som kan gjøres på hver enkelt eiendom. 

Det nye nasjonalmuseet i Oslo er et av mange Statsbygg-prosjekter 

Foto: Mir Kommunikasjon AS 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc