Stor mangel på elinstallatører i solenergimarkedet

NYHETER - Det er stor mangel på elinstallatører som kan levere solcelleanlegg, sier adm. direktør Andreas E. Thorsheim i Otovo.
torsdag 21 februar 2019
MANGLER ELINSTALLATØRER.
Solcelleanlegg på hus i Holmenkollen i
Oslo. Foto: Otovo

Selskapet, som ble etablert i 2016, har spesialisert seg på å selge solcelleanlegg til privatkunder på nett. De selger ferdig signerte kunder til elinstallatører for prosjektering og installasjon. Kundene kan velge om de ønsker å betale anlegget direkte eller ta et såkalt sollån. Otovo har faste avtaler med rundt 50 elinstallatører i Norge og Sverige. Dette er langt fra nok.

Store deler av markedet uten leverandører
- I Norge er 70 prosent av det forventede markedet i perioden 2019-21  uten leverandører. Det tilsvarer rundt 700 årsverk og en omsetning på 700 millioner kroner.

- Også i Sverige mangler vi hundrevis av årsverk de neste tre årene. Underdekningen er på 12 prosent. Med rekordhøye strømpriser og økende oppmerksomhet på miljø og klima, er det neppe fare for at etterspørselen vil minke.

- Den kraftige veksten gjør det vanskelig å få nok elinstallatører. Vi har tredoblet antall leverte anlegg hvert år siden 2015. 2019 ser ut til å bli et nytt slikt vekstår.

- Hvilken kompetanse må elinstallatører ha for å være samarbeidspartnere for Otovo?

- De må være registrert i Elvirksomhetsregisteret og ha erfaring fra minimum to slike installasjoner. Vi sørger for å etablere gode rutiner for HMS og kundekvalitet. Det er mye som skal virke i en godt gjennomført installasjon, blant annet tett tak, elsikre anlegg, trygt arbeid i høyden og riktig prosjektering.

 Mest akutt på Østlandet
- Er behovet like stort over hele landet?

- Det er tydelige regionale forskjeller. I Norge er behovet mest akutt i områdene der økonomien i slike anlegg er best, som er sentralt på Østlandet. Aller mest kritisk er det i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Også i Hedmark, Oppland og Agderfylkene er situasjonen anstrengt.

- Store utenlandske aktører er på vei inn i ulike deler av elektromarkedet. Er Otovo forberedt på konkurrenter som eksempelvis Amazon og Google?

- Vi tror Amazon blir en formidabel salgskanal for både elektrovarer og -tjenester. Når det gjelder solceller har ikke Amazon satset på det i noen av sine markeder. Det er for vanskelig å standardisere leveransen.

- Google har satset på solceller i USA, Tyskland og Frankrike. På sikt kan de bli en konkurrerende salgskanal. Otovo er forberedt på dette. Vi møter dem allerede i Frankrike. Vårt fortrinn er at vi har et tett samarbeid med elinstallatørene. Vi bruker mindre ressurser mellom interesserte og installasjon enn Google og strømselskapene de samarbeider med.

- Det norske markedet er ikke forberedt på at disse aktørene kommer inn. Markedet har allerede for få som kan taktekking og elektro. Med økt etterspørsel og flere salgskanaler vil dette problemet bli verre.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar