NYHETER

Storfjorden blir testområde

NYHETER Storfjorden på Sunnmøre blir testområde for selvkjørende skip, skriver sysla.no.
onsdag 15 november 2017
Storfjorden med tilhørende sidefjorder
skal brukes som testfjord for fjernstyrte
og selvkjørende skip

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og et konsortium ledet av GCE Blue Maritime har inngått en avtale som legger til rette for at Storfjorden med tilhørende sidefjorder kan brukes som testfjord for fjernstyrte og selvkjørende skip.
Storfjorden har nærhet til 14 skipsverft og 20 rederier. Flere av dem bruker området til prøveturer for nybygde skip. Her er det også åtte fergestrekninger, flere oppdrettsanlegg, nærskipsfart og fjordturisme. Avtalepartnerne mener trafikkbildet er spesielt godt egnet når ny teknologi skal prøves i en reell setting.
Storfjorden har også nærhet til NTNU Ålesund og deres forskningsmiljø.
Området er dessuten åpent for andre norske og utenlandske aktører.
Dermed har Norge to testområder. Også Trondheimsfjorden er godkjent for slik testing.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga