NYHETER

Strømforbruk på 157 TWh i 2035

NYHETER NVE har beregnet at strømforbruket i Fastlands-Norge kan vokse med 24 TWh frem mot 2035.
fredag 15 juni 2018
I 2035 forventer NVE et strømforbruk
på 157 TWh

I 2025 forventes strømforbruket å være på 148 TWh, opp 15 TWh fra 2016.

- Den nye rapporten ”Strømforbruk i Norge mot 2035” viser at det er optimisme i næringslivet. Strømforbruket i industri, petroleumsnæringen og datasentre kan øke med 17 TWh frem til 2035. Analysen viser at strøm til store datasentre vil nå tre-fire TWh i 2035. Dette kan være et forsiktig anslag om mange av de foreliggende planene blir gjennomført, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

- Ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, oppstart av den stengte aluminiumslinjen på Husnes og elektrifisering av Utsirahøyden er prosjekter som vil bidra til økt strømforbruk.

- Selv om det foreløpig er få store datasentre i Norge, kom det i første kvartal i år to nye datasentre. Et på Follum ved Hønefoss og et i Mo i Rana. Det er også planer om nye datasentre flere steder i Norge. Datasentre kan bli en ny, stor kraftintensiv næring mot 2035.

- Stadig flere elbiler, elektriske ferger og andre elektriske kjøretøy gjør at strømforbruket i transportsektoren vil øke raskt. NVE anslår at halvparten av personbilene i Norge er elektriske i 2035, og at strømforbruket i transportsektoren kan øke fra 1 TWh i 2016 til nesten ni TWh i 2035

Sløser mindre
- Strengere krav til bygninger og bedre elektrisk utstyr, blant annet godt hjulpet av energimerking og nye økodesignkrav, gjør at strømforbruket i husholdninger og tjenesteytende næringer er forventet å gå ned mot 2035. Dette til tross for at det blir flere mennesker.

- Solceller på takene og varmepumper reduserer også behovet for strøm fra strømnettet. NVE anslår at strømforbruket i husholdninger og tjenesteytende næringer totalt vil være 1 TWh lavere i 2035 enn i 2016.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19