NYHETER

Strømnettet må tåle ekstremvær

NYHETER Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden.
tirsdag 27 juni 2017
Fremtidens kraftmaster må trolig tåle
enda tøffere værpåkjenninger.
Foto: Statnett

Det kommer frem i en rapport Statnett har fått laget om klimaendringenes betydning for deres anlegg. Snø, is og vind er værforholdene som skaper størst problemer for driften av kraftnettet.

- Samtidig som klimaendringene går raskere enn først antatt, kommer det stadig bedre metoder for å beregne hvordan vind, snø og is belaster våre kraftledninger. Dette gir føringer for hvor mastene plasseres i terrenget, og for de tekniske løsningene på master og liner, sier avdelingsleder Anders Bostad i kraftledningsavdelingen i Statnett.

- Det blir varmere, mer nedbør, ekstremnedbør, havnivåstigning og større regnflommer og kortere snøsesong, sier hydrolog Hege Hisdal i NVE.

- Med økt temperatur vil problemet med ising på kraftledningene forsvinne enkelte steder langs kysten. Noen steder lenger inn i landet blir det problemer med våt snø som fester seg på ledningene, sier forsker Harold McInnes ved Meteorologisk institutt.

Instituttet har skrevet rapporten i samarbeid med Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

- Selv om det er vanskelig å si noe eksakt om vind i fremtiden, vil maksimalvinden om vinteren trolig øke, sier McInnes.

Ny kunnskap gir nye løsninger
For kraftledningen mellom Sima og Samnanger på Vestlandet har nye metoder økt kunnskapen.

- Her har det enkelte steder vært ganske ekstreme ismengder. Med dagens metoder for beregning av ising, ville vi hatt bedre kunnskap da vi planla bygging. I ettertid er topplinen med fiberoptisk kabel lagt på bakken på de mest utsatte stedene, sier Bostad.

- Andre steder har ny informasjon om eksempelvis skredfare, gjort at planlagte byggeprosjekter er flyttet. Eksempler på andre klimatilpasninger kan være å støype høyere fundamenter som tåler skred, øke anleggenes evne til å avlede flomvann og bruke ny teknologi for å hindre at is bygger seg opp på ledningene.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
FSE kurs