Strategi for sirkulær økonomi

NYHETER På oppdrag av Klima- og miljødepartementet har Deloitte utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi.
torsdag 5 november 2020
Klima- og miljøminister Sveinung
Rotevatn mottar sirkulærøkonomi-
rapporten fra Caroline Hager Persson
i Deloitte 

- Vi håper dette viser noen av de mest sentrale mulighetene Norge har i en sirkulær økonomi. Næringslivet må gripe disse for å få fortgang i omstillingen. Kunnskapsgrunnlaget peker på at tydeligere politiske målsettinger må til for å realisere dette potensialet. Samtidig må skatte- og avgiftspolitikken, sier Helene Raa Bamrud, ansvarlig partner i Deloitte. 

- Kunnskapsgrunnlaget er en plattform for regjeringen sitt arbeid med en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Denne skal være klar i desember. Målsettingen er at Norge skal bli et foregangsland på sirkulær økonomi. Det handler om å utnytte ressursene mer effektivt og skape nye, grønne jobber, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline