Styrer unna SF6

NYHETER I Ulriken tunnel i Bergen bruker Bane Nor elektroløsninger uten SF6-gass.
tirsdag 22 september 2020
Høyspentanlegget Xiria fra Eaton bruker
vakuumbrytere for å håndtere lysbuer i
Ulriken tunnel i Bergen 
Foto: Bane Nor/Eivind Larsen 

Denne gassen, som er svært skadelig om den slipper ut i atmosfæren, blir brukt til å kvele og slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg. Om ikke lysbuene slukkes raskt kan det oppstå brann. 

I tunnelen har den jernbanetekniske entreprenøren Rail Infrastructure (RIAS) installert 11 høyspentanlegg av typen Xiria fra Eaton. Istedenfor SF6-gass bruker anlegget vakuumbrytere for å håndtere lysbuene, som er et langt mer miljøvennlig alternativ. 

- Det er bra at store aktører som Bane Nor går foran som et forbilde for grønn omstillingsevne, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge. 

- Hver eneste dag lekker SF6-gass ut i atmosfæren fra slike anlegg. Gassen er nesten 23 000 ganger mer skadelig enn CO2. Den er svært farlig for mennesker når den antennes, og forbudt i alle andre sektorer bortsett fra energisektoren. 

Prosjektleder Andreas Rasmussen i Rail Infrastructure sier at elektrobransjen har et forbedringspotensial i å anbefale grønne løsninger til sine kunder. 

- Når vi får forespørsler der det ikke er spesifisert hva som skal leveres, foreslår vi alltid klimavennlige løsninger. Her er det store muligheter til å være rådgivere og påvirke kundene til å velge miljøvennlig. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc