Sykehusbygging driver i bygg- og anleggsbransjen

NYHETER Med prosjekter for flere titalls milliarder kroner i gang, er bygging av sykehus en driver i bygge- og anleggsbransjen det neste tiåret.
fredag 19 februar 2021
SIKRER SYSSETLSETTINGEN. Gagama Elektro i
Hammerfest og X5 Elektro i Alta deler den 
største elektrokontrakten i Finnmark noen
gang på 200 mill. kroner.Installasjonene i 
Nye Hammerfest sykehus vil sikre selskapene
sysselsetting i de neste fire-fem årene
Illusatrsjon: Sykehusbygg

Dette gjelder blant annet det nye sykehuset i Stavanger på 120?000?m2 og i Drammen på 122 000 m2. Prislappen er på henholdsvis 11,3 og knapt 8,5 milliarder kroner.  

Sammen med helseforetakene har ­Sykehusbygg siden 12. mars i fjor satt i gang Radiumhospitalet i Oslo, Nybygg psykisk helse i Kristiansand, Nye ­Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik. De fire prosjektene har en samlet verdi på rundt ti milliarder kroner.  

- Uavhengig av koronapandemien har vi fulgt oppstartplanene for nybygg. Som offentlig aktør er det både vår målsetting og forpliktelse. Vi må gjøre vårt for å holde hjulene i gang, sier Helle Jensen, sjef i prosjektavdelingen til Sykehusbyg 

- Å forsere prosjekter er vanskelig. Alle må gjennom administrative og politiske prosesser. Lånesøknader til Helse- og omsorgsdepartementet kan kun sendes én gang i året. Sammen med oppdrags­giverne våre gjør vi vårt beste for å effektivisere planleggingen av prosjektene. 

Nybygg frem mot 2030

 - Hvilke andre sykehusprosjekter er på gang? 

- Både Senter for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Telemark somatikk og stråleterapi skal starte forprosjekter i 2022. Det planlegges også en ny sikkerhetsavdeling på Gaustad i Oslo med et noe lengre tidsperspektiv. Prosjektinnramming av Senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital HF i Trondheim er i gang, mens Nye Helgelandssykehuset er i konseptfasen. Det pågår også planleggingsaktivitet for Bodø, Innlandet, Ålesund, Harstad, Kristiansand og Sunnaas. I tillegg kommer de store utbyggingene som er under planlegging ved Oslo Universitetssykehus. 

- Hvor lenge vil byggingen av nye sykehus vare? 

- Selv om mange av byggeprosjektene vi holder på med nå skal være ferdigstilt innen 2030, forventer vi rimelig høy utbyggingsaktivitet også etter dette. I en tid med flere permitteringer og oppsigelser i bygge- og anleggsbransjen er det viktig for oss å bidra til å holde hjulene i gang. 

Sykehuskontrakt på 200 millioner

Før jul i fjor ble det kjent at elinstallasjonene ved Nye Hammerfest sykehus gikk til Gagama Elektro i Hammerfest og X5?Elektro i Alta. De to bedriftene deler det 200 millioner kroner store oppdraget likt mellom seg.  

Daglig leder Even Sageng i Gagama Elektro og daglig leder Dag Erik Eliassen i X5 Elektro fastslår at oppdraget sikrer arbeid til alle ansatte de nærmeste fire-fem årene. 

- I løpet av denne perioden regner vi med å øke kapasiteten med ti ansatte. Dessuten blir det en del innleie, sier Eliassen.  

- Foreløpig er elektroinstallasjonene i en tidlig fase. Etter planen skal bygget ferdigstilles sommeren 2024. Arbeidet med jording, trekktrekkerør i grunn og prosjektering er godt i gang. Oppbemanning på anlegget skjer mot slutten av 2021. 

Godt å ha storprosjekt i bunn

 - Hva betyr en så stor kontrakt? 

- Det er et viktig prosjekt å ha i bunnen.Spesielt siden koronapandemien har gitt en del stopp og brems i andre prosjekter, sier Sageng 

De to fastslår at koronavåren 2020 var tøff. Begge måtte permittere ansatte i ­perioden fra nedstengingen 12. mars til mai-juni.  

Eliassen forteller at 25 av de 40 ansatte var permittert fra mars til mai.  
- Med servicejobber og mindre prosjekter har vi holdt hjulene noenlunde i gang.  

Gagama Elektro har hatt full drift siden juli. 

Logistikken må sitte

De to selskapene forbereder seg på utfordringene med den store kontrakten. Prosjektleder Svein Arne Eriksen i Gagama Elektro og prosjektleder Bjørn Erik Johansen i X5 Elektro fastslår at logistikken blir den største utfordringen.  

- Ressursplanleggingen må sitte, slik at alle nødvendige materialer blir levert til rett tid. Dette krever nøye planlegging. Vi har også faste kunder og et lokalmarked vi ønsker å ivareta best mulig ved siden av det store byggeprosjektet. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar