NYHETER

Tar feil om effektutfordringen

NYHETER - Myndighetene tar feil når de hevder at effektbehovet til husholdningene er en utfordring for strømnettet, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.
tirsdag 28 august 2018
Generalsekretær Morten Meyer i Huseiernes landsforbund (nr to fra v.) sier at forslaget til NVE om effekttariff er en provokasjon mot husholdningene. Også stortingsrepresentene Liv Kari Eskedal (H) og Hege Haukeland Liadal (Ap) mener NVE må vurdere forslaget på nytt, etter kritikken forslaget fikk i høringsrunden. Foto: Laila Sandvold Macdonald 

Han innledet Nelfo-seminaret ”Forbrukermakt i strømmarkedet” på Arendalsuka, der både NVE, stortingspolitikere og forbrukerrepresentanter var invitert til debatt.
- Nelfos beregninger viser at gjennomsnittlig effektbehov per innbygger i perioden 2000-2016 er redusert med fem prosent. Det finnes ingen analyser som kan dokumentere påstandene om ”effektutfordringen”.
- Det er veksten i befolkningen som driver utviklingen i effektbehovet. Energieffektive apparater bidrar faktisk til å dempe veksten i forbruket av både energi og effekt. Med en årlig eksport på 10 TWh flyter Norge over av strøm. For tiden er fyllingsgraden i vannmagasinene på mer enn 60 prosent. En høst med normal nedbørsmengde vil fylle dem opp igjen etter den tørre sommeren.
I den etterfølgende paneldebatten fikk NVE-direktør Ole Flataker mange spørsmål og kritiske kommentarer til effekttariffen som var på høring tidligere i år.

Spesielt Morten Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund, gikk hardt ut mot forslaget.

- Det er direkte provoserende å dytte flere tusen kroner ekstra i året over på husholdningene. Dessuten er det ubalanse mellom hva husholdningene betaler til Enova, og hva de får tilbake. Av de 400 millionene husholdningene hvert år betaler inn, får de kun 165 millioner tilbake.
Forslagskritikerne fikk støtte av stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland fra Høyre og Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet. Begge var opptatt av at NVE må ta høringssvarene på alvor, og ta en grundig ny gjennomgang av effektproblemstillingene og aktuelle tiltak for å møte dem.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19