NYHETER

Tar inn 153 nye lærlinger

NYHETER Bravida Norge tar i høst inn 153 nye lærlinger i elektro-, rør-, og ventilasjonsfaget.
fredag 29 september 2017
Nye Bravida-lærlinger i Trondheim. Foto: Bravida

Adm. direktør Tore Bakke var på besøk i Trondheim for å hilse på de nye lærlingene i byen.

- Ved å ta inn egne lærlinger sikrer vi kvaliteten i fagopplæringen og tilgang på kompetanse. Målsettingen er at lærlinger som består fagprøven, får tilbud om ansettelse. Vi bruker helst egne ansatte i produksjonen. I tillegg til å ha ansatte med riktig fagkompetanse er det like viktig at de kjenner selskapskulturen og har innarbeidet våre rutiner og prosesser.

- Å ta inn nok lærlinger er viktig for hele bransjen. Dessuten ser vi at kunder stiller krav om og verd­setter at vi har læreplasser. Her kunne det vært stilt enda strengere krav til aktørene i bransjen, siden lærlinger er bransjens fremtid.

Regionsdirektør Petter Storhaug i Bravida Midt forteller at når lærlingene starter utdannelsen blir alle fag samlet.

- Da bruker vi seks dager på å informere, levere ut verktøy og verneutstyr og å gi generell sikkerhetsopplæring. Da sikrer vi at de får en trygg og sikker start.

Av årets lærlinger starter 25 i datterselskapet Oras.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga