NYHETER

Tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

NYHETER Olje- og energiminister Terje Søviknes var tilstede på åpningen av mikrogridanlegget på Sandbakken miljøstasjon i Hvaler, som er et av verdens mest avanserte mikrostrømnett.
fredag 1 desember 2017
Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.v.) og adm. direktør Dagfinn Ringås (t.h.) i
Schneider Electric under åpningen av Sandbakken miljøstasjon i Hvaler

Her har Schneider Electric levert det meste av teknologien. 

Med 1 200 m2 solcellepaneler og fire vindmøller er miljøstasjonen en grønn energicelle med mulighet til å produsere, konsumere og distribuere egen strøm.

- For å løse miljøutfordringene og sikre tilgang på energi, er det helt nødvendig med smartere systemer. Dette er gjort på Hvaler. Det er slike resultater som driver oss, sier adm. direktør Dagfinn Ringås i Schneider Electric.

Mikrogridanlegget sørger for at det lokale strømnettet kan forsyne Hvaler med strøm i inntil 20 timer. Det gir kommunen mer fleksibilitet om enkelte områder skulle miste tilførselen fra hovednettet.

Mikrogridanlegget er et resultat av et samarbeid mellom en rekke aktører. Hvaler deltar sammen med to andre piloter i Europa. Den langsiktige målsettingen er å utvikle et nytt og mer lokalt energimarked i Europa.

Ringås opplyser at Schneider Electric blant annet har levert kommunikasjonssystem (SCADA), styringssystem (PLS), elbil-ladestasjoner, omformere og batterikontrollsystem for lagring av produsert energi i batterier.

- Vi har også samarbeidet med flere aktører om utvikling av selve piloten. Det er denne type samarbeid som gir de smarteste løsningene.

- Å dele kunnskap i klyngene hjelper oss med å utnytte IoT. Når privat næringsliv, det offentlige og akademia samarbeider om større prosjekter blir resultatet bedre enn om hver aktør har ansvar for sitt område.

Under åpningen av anlegget ble verdien av samarbeid på tvers av fag og sektor trukket frem. Olje- og energiministeren la vekt på at det grønne skiftet skal skape arbeidsplasser og gi kostnadsreduksjoner. Han trakk frem prosjektet på Hvaler som eksempel på at dette er mulig.

Anbudene må endres
Ifølge Ringås er en av bremsene for den teknologiske utviklingen hvordan anbudene er organisert.

- De er som regel satt sammen av en rekke oppgaver uten at disse er koblet sammen med programvare. Mikrogridanlegget på Hvaler er formet underveis. Her har vi virkelig fått mye ut av samspillet mellom næringslivet, offentlige aktører og akademia. En overføring av dette til anbudsprosessene vil ha stor verdi for Norge AS.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga