NYHETER

Tenker nytt i utnyttelsen av strømnettet

NYHETER I Buskerud undersøker nettselskapet Ringeriks-Kraft Nett og konsulentselskapet Epos om det finnes bedre løsninger på høye effektbelastninger enn kostbare nettutbygginger.
tirsdag 10 oktober 2017
Ole Sunnset i Ringerikskraft (t.v.) og
Magnar Bjørk i Epos consulting ser
på alternative løsninger til kostbare
nettinvesteringer

Enova støtter konseptutredningen. Med seg på laget har Ringeriks-Kraft Nett Eltek og ABB.
Adm. direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft Nett tror konseptutredningen kan gi svar både på hvordan selskapet kan spare penger på å unngå nettinvesteringer og hvordan de kan tjene penger på nye måter.
- Å investere i ny teknologi i stedet for rene nettinvesteringer er positivt. Da må vi lære mer om bruken av slik teknologi og hvordan bruksmønsteret er. På bakgrunn av det kan vi lage forretningsmodeller som kan utnytte nettkapitalen vår bedre.
Magnar Bjørk i konsulentselskapet Epos som leder prosjektet peker på at batteriteknologi og lagring kan være ett av svarene. 
- De siste årene er teknologien blitt mye rimeligere. Batterier gjør det mulig å lagre strømmen til det er behov for den. Dermed kan belastningen som oppstår i nettet, når alle bruker strøm samtidig, unngås. Andre løsninger er å programmere nettet annerledes og endre prisstrukturen.
- Ringeriks-Kraft har et fullt utbygd AMS-system. Det gjør at vi har et unikt datagrunnlag for å gjøre analyser. Vi kan identifisere boligene og områdene der det er mest å hente med slike tiltak. Det er mye rimeligere enn å enn å ta de i bruk overalt.
Prosjektet var ett av sju som Enova ga støtte til i april i år. Nå er en ny utlysningsrunde ute, der løsninger mellom bygg og energisystem blir prioritert. Enova håper å få flere søknader som vil forske på hvordan effekttopper kan tas ned.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga