NYHETER

Tente på digitalisering

NYHETER Nelfos årskonferanse ble gjennomført denne måneden med mer enn 200 deltakere.
fredag 17 november 2017
De mer enn 200 deltakerne på Årskonferansen til Nelfo var tente på digitalisering

Temaene var blant annet digitale bygg, VR-teknologi, BIM, AMS, IoT, intelligente transportsystemer (ITS), smarte byer og kommuner, elbilading, robotisert modulbygging og solcelleanlegg med lokal energiproduksjon og lagring. 

En av deltakerne var daglig leder Kjell Anton Dyrhovd i Dyrhovd Elektro på Vikersund.

- Det var en interessant dag. Svært nyttig å få innblikk i hvordan offentlige innkjøpere og byggherrer tenker, og hvor langt de er kommet. Konferansen bekrefter at vi må skaffe oss digital kompetanse.  Selskapet må venne seg til å kommunisere mer digitalt, blant annet på sosiale medier. 

- Vi ser store muligheter i de nye markedene som åpner seg. Nøkkelordet er digital kunnskap. Det gjelder å få tak i folk som kan dette. I denne prosessen må også utdanningssystemet henge med. Her har skole og næringsliv en viktig oppgave å løse i fellesskap. 

Alt var matnyttig
Daglig leder Terje Sterner i Elektro4 i Skien er veldig fornøyd med opplegget på Årskonferansen. 

- Alt var matnyttig. Det var spesielt interessant å høre om satsingen til Statsbygg på digibygg, og løsningene til Eaton for lading og batteripakker. Også opplegget med relativt korte innlegg fungerte bra. 

- Vi arbeider i bredden mot både det offentlige og private markedet. Vi lukter litt på solenergi, samtidig som vi er godt i gang BIM. 

- Den digitale utviklingen går så fort at vi må følge med. Ellers er det stor fare for at vi står igjen på perrongen. Derfor er konferanser som dette veldig nyttige. 

Ser etter nye markeder
Daglig leder Tomas M. Osen i Flekkefjord Elektro, med 70 ansatte og en årlig omsetning på 80 millioner kroner, fastslår at Årskonferansen hadde et interessant program.

- Markedsmulighetene som ligger i nye tjenester rundt AMS var noe av det mest interessante. Det samme gjelder solenergi og lading. Vi er også opptatt av elektrifiseringen av transportsektoren. 

- Effektivisering av byggeprosesser var ikke like interessant. Flekkefjord er en liten by. Her er det ikke like store byggeprosjekter som i andre deler av landet. 

- Med hjemmemarked midt mellom Kristiansand og Stavanger kjenner vi godt på nedgangstidene etter at oljebremsen traff de to byene. Oppdragene vi utfører for et lokalt verft utgjør 40-50 prosent av omsetningen. De har kun arbeid til mars neste år. Derfor må vi må se oss om etter markedsmuligheter i andre sektorer. Derfor er mulighetene i de nye tjenestene ekstra interessante.

Les mer om Årskonferansen i Elmagasinet som kommer 24. november 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga