NYHETER

Tester LED-bredbånd

NYHETER Etter at Light Fidelity (LiFi), eller dataoverføring via lys, lenge har vært en snakkis, gjennom­fører Signify pilot­prosjekter hos kunder i Europa, Nord­-Amerika og Australia.
mandag 15 april 2019
TESTER NY TEKNOLOGI. - Belysning er en
del av vår satsing på smarte byer og
bygg. Derfor tester vi LiFi i våre nye
lokaler på Sola utenfor Stavanger, sier
adm. direktør Espen Riska i Atea. 
Foto: Signify

Atea er en av kundene som er raskt ute. De har installert LiFi i nybygget de leier på Sola utenfor Stavanger.

Ti tusen ganger WiFi 
Som WiFi gir LiFi toveis, høyhastighets trådløs kommunikasjon. I stedet for radiosignaler bruker LiFi lys til overføringen av data. De som velger LiFi-tilpassede LED-armaturer, får et raskt, trådløst bredbånd på kjøpet, basert på lysbølger. Ifølge Signify kan LiFi gi et spekter som er ti tusen ganger så stort som WiFi. En annen fordel LiFi har sammenlignet med WiFi, er at det kan brukes i områder der radiofrekvenser kan skape forstyrrelser på teknisk utstyr.

- De fleste av våre piloter omfatter en håndfull LiFi-tilpassede kontorarmaturer fra Philips. Noen prøver nettet i møterom. Andre lobbyer. Interessen er stor. Vi har fått hundrevis av forespørsler fra hele hele verden. Noen av dem har ført til utvikling av nye applikasjoner, eksempelvis kommunikasjon mellom roboter i produksjonsbedrifter, sier Michel Germe, LiFi-ansvarlig i Signify.

Tror på LiFi
Også Zumtobel er på banen. Som Signify har de stor tro på løsninger, der data blir overført via LED-armaturer.

- I en stadig mer oppkoblet verden kommer LiFi til å spille en avgjørende rolle med å flytte vår bransje inn i tidsalderen for digital belysning, sier adm. direktør Alfred Felder i Zumtobel Group i en pressemelding.

Her varsler selskapet at de skal evaluere etterspørselen for denne teknologien. Lysprodusenten vil rette seg spesielt mot helsesektoren, forsvar og industri- og produksjonsbedrifter.

Tester LiFi i nytt kontorbygg
It-selskapet Atea flyttet i fjor inn i nye lokaler på Sola utenfor Stavanger. LiFi er en av de nye ­teknologiene som blir testet i nybygget.

- Med vår satsing på smarte byer og bygg var det viktig å få inn nye teknologier. Også på belysning. Det er nyttig for oss å teste disse og vise dem til kundene, sier adm. direktør Espen Riska.

- Det er potensial i LiFi-teknologien, spesielt med tanke på hvor sikre slike nett er. Vi ser for oss å selge dette til eksempelvis forsvar, finans og helsesektor. Dette er områder som er spesielt avhengige av sikker dataoverføring.

- Foreløpig skal vi bruke LiFi mest som en show- og demofasilitet. Derfor har vi begrenset dette til to testarmaturer i foajeen. Det var naturlig å installere dem der vi starter og avslutter omvisningene i bygget. Alle LED-armaturene er tilrettelagt for LiFi. Foreløpig ser vi ikke kost-/nytteverdien av å bygge ut nett over alt. Det viktige nå er å vise aktuelle aktører at teknologien finnes, og at Atea kan bidra med kompetanse. 

- Annenhver LED-armatur har multisensor for luft, temperatur, tilstedeværelse og mulighet for persontelling. Monteringen av armaturene var enkel. Dette har vi selv gjort i samarbeid med Signify. Dette er svakstrømkomponenter.

- Det er 48 V PoE (Power over Ethernet) i hele bygget, koblet opp mot rundt 700 LED-armaturer. Det har vært sentralt for oss å konvergere nettverket, det vil si at ethernett og strøm føres i samme kabel for å gi strøm og motta sensordata. Vi ønsker at alt skal kommunisere via ett it-nettverk. PoE gir større fleksibilitet og skalerbarhet enn konvensjonelle løsninger.

- Hvilke erfaringer har dere med LiFi-nettet?

- Det har kun vært i drift i en måned. Vi har testet det og sett at det fungerer. Båndbredden er på rundt 30 Mb. Dette er teknologi som vil komme på litt sikt.

Fortsatt tidlig
Bjørn Erik Askestad, salgsdirektør for lysstyringssystemer i Glamox, tror ikke at det store LiFi-gjennombruddet kommer med det første.

- Selv om vi venter med å satse på teknologien, følger vi nøye med på utviklingen. Foreløpig er en slik nettløsning kun aktuell for aktører som har spesielle behov for sikker dataoverføring. Vi har avdelinger i vår GMO-divisjon som arbeider mot marinen, der dette blir testet.

- Før LiFi blir aktuelt på massemarkedet, må det komme håndholdte enheter som kan kommunisere tilbake til LED-armaturen. Ingen mobiler eller nettbrett gjør det. Slik kommunikasjon krever en ekstra enhet som kobles til den håndholdte enheten.

- At LiFi krever sender og mottaker gjør installasjonen betydelig dyrere enn en tradisjonell løsning. På lysmessen i London for ett år siden regnet Pure LiFi med en ekstrakostnad for LiFi-tilpasning på 1 100-1 200 kroner pr. armatur. Samme kostnad må plusses på for enheten som må settes på mobilen eller nettbrettet. For å få ønsket hastighet på nettet må det kobles opp mot PoE. Dette fordyrer også installasjonen. Det er langt igjen til pris- og ytelsesratioen kan sammenlignes med eksisterende løsninger.

- Det er også et spørsmål om LiFi eksempelvis kan konkurrere prismessig med 5G, som vil gi svært høye overføringshastigheter.

- Det er mulig å kombinere Visual Light Communication med Bluetooth. Også dette kan gjøres mye billigere enn med LiFi. Noen butikkjeder har tatt dette i bruk. Her sender kundens mobil data til LED-armaturene via Bluetooth, slik at de kan registrere kundens kjøp og bevegelser i butikken. Disse løsningene bruker VCL til innendørs navigering, og kommuniserer med kameraet i vanlige smarttelefoner.

Dobbelt opp
- Glamox nøyer seg foreløpig med å teste Visual Light Communication, altså enveiskommunikasjon fra LED-armatur til mobil eller nettbrett, i egne kontorlokaler.

- For å få ønsket nøyaktighet i denne navigeringen må det være dobbelt så mange armaturer som i en vanlig installasjon. Dette blir langt dyrere.

- I våre kommersielle løsninger bruker vi kun Bluetooth med trianguleringsteknologi for navigering og asset tracking. Disse gir en nøyaktighet på rundt to meter, sammenlignet med 15 cm på VLC-løsninger.

- Vi snakker med alle leverandørene som tilbyr denne teknologien. Det er ikke aktuelt å satse på LiFi før det gir store fordeler for kunden til riktig pris. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden