Tester batterier i strømnettet

NYHETER I samarbeid med batterileverandøren Pixii har Elvia installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen.
onsdag 11 november 2020
Elvia og Pixii tester batterier i lavspennings-
nettet på Sjusjøen. Dette er et område
med mange hytter 

Installasjonen inngår i et pilotprosjekt som tester batteriteknologi i områder det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder. 

- Vi tester funksjonaliteten med bruk av batterier for å utjevne effekttopper i nettet. Testen vil også gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen. Batterier kan redusere eller utsette kostnader til nettoppgraderinger, sier Ingrid Nytun Christie, avdelingsleder FoU og forretningsutvikling i Elvia. 

Morten Schøyen, Chief Marketing Officer i Pixii, sier at nettbatterier er et godt hjelpemiddel for å opprettholde leveringskvaliteten i utsatte områder. 

- De kan leveres på nær sagt alle effektnivåer. Samtidig som det skjer en enorm teknologiutvikling på dette området, er det høstet mye erfaring med økt bruk av elbiler. 

- At også prisen er drastisk redusert gjør bruk av batterier i strømnettet enda mer aktuelt. Vi har tre lignende piloter på gang i Norge. Jeg tror disse vil vise at batterier blir mer vanlig i forsyningsnett. 

Nytun Christie har stor tro på at prosjektet vil gi svaret på om batterier er løsningen på noen av utfordringene til nettselskapene. Samtidig kan vi kanskje også finne andre måter å utnytte batterier på. 

Pilotprosjektet er et resultat av en konkurranse Enova utlyste for noen år siden. Prosjekteier er The Norwegian Smartgrid Centre, som er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline