NYHETER

Tester elvei

NYHETER Ifølge det svenske prosjektet eRoadArlanda kan strømforsyning fra selve veien få fart på lastebilteknologien.
tirsdag 26 juni 2018
Elveier kan fjerne rekkeviddeangsten
for ellastebiler. 
Foto: NCC Joakim Kröger

Prosjektet tester en veistrekning der elkjøretøy lader under kjøring.
Den ti mil lange teststrekningen går fra fraktterminalen på Arlanda lufthavn til logistikkområdet Rosersberg. En strekning på to km har elskinne. Veien skal blant annet lade lastebilene til PostNord. Veien ble tatt i bruk i april i år.
eRoadArlanda er ett av flere prosjekter som utvikler elveier på oppdrag fra det svenske Trafikverket. Her får kjøretøyene strøm fra en elskinne i veibanen. Satsingen er i tråd med målsettingen til den svenske regjeringen om en fossilfri bilflåte innen 2030. Prosjektene skal danne kunnskapsgrunnlag for bruk av elveier i det svenske veitransportsystemet.

I første omgang blir teknologien testet på tungtransport. En viktig målsetting med prosjektet er å redusere rekkeviddeangsten for slike kjøretøy.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19