Tester mikronett basert på fornybar energi

NYHETER - På Byneset i Trondheim har vi langt på vei bevist at mikronett kan være et miljøvennlig og økonomisk gunstig alternativ til dyre sjøkabler og dieselaggregat, sier Bernhard Kvaal i ­TrønderEnergi, som forteller at mange samarbeidspartnere har deltatt i prosjektet.
fredag 27 mars 2020
Mikronettet på Byneset i Trondheim,
som består av en vindmølle, en sol-
cellepark, batterier og et hydrogen-
anlegg, er også med i innovasjons-
prosjektet Pilot-E 
Foto: Powel 

- Med solceller, vindmølle, batterier og et hydrogenanlegg skal bonden Lars Hoem bli selvforsynt på fornybar energi. Planlegging og oppbygging av anlegget, som snart har pågått i to år, er unikt i verdenssammenheng. Mikronettet er testet både i forhold til forsyningskvalitet, kostnader og fornybar­andel. Strømforsyningen skal bli 95 prosent fornybar og være like stabil som det vanlige strømnettet. Over en toårsperiode er målsettingen at Hoem skal være selvforsynt på fornybar energi. 

- Dette gir håp om at mikronett kan være et miljøvennlig alternativ til dyre investeringer i det sentrale distribu­sjonsnettet og eksisterende mikronett basert på fossile energikilder. 

- En av utfordringene har vært sterke vindkast og få avlastet nettet i forhold til spenning og frekvens ved hjelp av batteriene. Dette arbeider vi videre med. 

It-selskapet Powel, som er en samarbeidspartner for TrønderEnergi i prosjektet, har utviklet programvare som skal hjelpe til med å designe og drifte slike mikronett. 

- Vår løsning sikrer at anlegget blir brukt mest mulig effektivt. Dette er helt avgjørende for at prosjektet skal lykkes, sier Stein Danielsen i Powel. 

Kvaal sier at både TrønderEnergi og Powel ser et stort globalt markedspotensial for løsningen.  

- Først må vi lykkes med å få mikronettet til å fungere uten hjelp fra det sentrale strømnettet over en periode på to år. Frakoblingen skjer trolig i april. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden