NYHETER

Tillater testing av selvkjørende kjøretøy

NYHETER I slutten av november vedtok Stortinget en lov som tillater å prøve selvkjørende kjøretøy på norske veier etter søknad.
tirsdag 12 desember 2017
Tidligere i år kjørte en førerløs buss
rundt i Arendal i forbindelse med
Arendals-uka.
Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Målsettingen med den nye loven er å avdekke effektene selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerheten, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø, med sikte på en mer permanent innfasing av slike kjøretøy i ordinær trafikk i fremtiden. Med dette legger vi også til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi. Samtidig bidrar vi til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Loven tillater prøving under trygge forhold. Etter planen skal den tre i kraft 1. januar 2018. Det betyr at det kan bli mulig å søke fra like over nyttår.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg