Tilsyn ga 50 prosent flere søknader

NYHETER - Til tross for lovkravet som kom i 1988, er langt nær alle som installerer ekomnett autorisert. Et målrettet tilsynsprosjekt økte antall søknader med 50 prosent fra 2018 til 2019, forteller seksjonssjef Camilla Broch Pedersen i Nkom.
fredag 22 mai 2020
50 PROSENT ØKNING. Nkom er i gang
med et prosjekt som har økt antall 
søknader om ekom­autorisasjon med
50 prosent 

- Prosjektet var rettet mot selskaper på elektroområdet og andre bransjer som tilbyr ekominstallasjoner 

- Vi tok utgangspunkt i DSB sitt register over elektroinstallatører og oversikter over andre selskaper fra et tidligere kartleggings-prosjekt. Denne informasjonen ble koblet mot data
fra Brønnøysundregisteret, innkommende tips og eksisterende 
ekomnett-autorisasjoner 
- Etter vasking av listene satt vi igjen med rundt 2000 rangerte virksomheter, alt fra store konsern til mellomstore bedrifter og enkeltpersonforetak. 

- I første runde tok prosjektet for seg de hundre største bedriftene. Vi undersøkte blant annet hjemmesider og Facebook for å dokumentere at de faktisk driver med ekomrelatert arbeid.  
- Vi sendte et informasjonsskriv til de utvalgte selskapene i mars i fjor. Her beskrev vi lovkravet om autorisasjon, der de fikk tilbud om veiledning i søknadsprosessen.  

Søk eller avslutt.
- Noen sendte søknad allerede dagen etter at de fikk skrivet. Etter fristen på fem uker var det fortsatt mange som ikke hadde svart. Disse fikk et brev med varsel om vedtak med pålegg om retting eller opphør av ulovlig forhold. Fristen til å svare var fire uker. Selskapene fikk klar beskjed om å søke om autorisasjon, eller slutte å tilby installasjon av 
ekomnett. 
- Da begynte vi å få mange telefoner. Flere fortalte at de hadde standard-hjemme­sider der de kunne krysse av for hvilke tjenester de tilbød. Andre, som opplyste at de hadde krysset av for flere tjenester enn de tilbyr, skulle fjerne de ekomrelaterte tjenester fra hjemmesidene sine.   
- Noen fortalte at de tilbyr slike anlegg gjennom underentreprenør, som de dokumenterte. Andre igjen søkte om autorisasjon og oppfylte kravene. De hadde kun glemt å søke.  
Broch Pedersen antar også at enkelte nok bevisst har omgått autorisasjonskravet.  
- Det finnes geografiske områder med svært få autoriserte bedrifter. Noen er heller ikke helt klar over at det er installasjon av ekomnett de holder på med. Områder som lås- og adgangssystemer, ventilasjon og elektro blir stadig mer integrert. 

Blir trolig rutine.
- Hvilke reaksjoner har dere fått på prosjektet? 
 
- Alle synes det er bra at vi følger opp på denne måten. Det er en gledelig stor økning i antall søknader blant selskaper som ikke har hatt tilsyn. Det er helt klart at jungeltelegrafen er i gang. 

- Blir prosjektet videreført?  
- Vi kommer i hvert fall til å kjøre det ut 2020. Etter hvert regner vi med at dette går fra å være et prosjekt til å bli en rutine. Når dette er skikkelig innarbeidet, vil det ikke kreve store ressurser å kjøre regelmessige gjennomganger av registeret vi har laget. Samtidig må listene vedlikeholdes jevnlig. 
- Vi får mange tips om selskaper som driver uten autorisasjon. Disse skal vi følge opp. Akkurat nå sender vi ikke ut nye brev. Vi vil ikke pålegge selskapene denne ekstra byrden under koronakrisen.  

- Har Nkom en komplett oversikt over alle som installerer ekomnett 
- Det kommer vi nok aldri til å få. Vi har heller ikke noe mål om det. Vi håper og tror at bransjen selv ser nytten av å ha papirene i orden, og at de som bestiller tjenester setter krav om at de som skal utføre installasjonen er autorisert.  
Broch Pedersen opplyser at av de rundt 2 000 bedriftene som har ekomnettautorisasjon, er 1 500 elinstallatører 

Enkelt å søke.
- Det er enkelt å søke om autorisasjon. Alt som trengs er å fylle ut et digitalt søknadsskjema på 
Nkom sin hjemme­side, og legge ved nødvendig dokumentasjon. Minstekravet er at selskapet har én heltidsansatt som kan dokumentere toårig fagskole elektro, med fordypning i ekomfag og ett års relevant praksis.  
- Selv om selskapet kanskje oppfyller minstekravet, tar stadig flere ekommodulen for å øke egen kompetanse. Fagfolk med tjue års erfaring setter seg på skolebenken. De finner gjerne ut at det er mye nytt å lære på eget fagområde.  

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden