NYHETER

To hundre tusen elbiler i Norge

NYHETER I følge elbil.no passerte antall elbiler og elvarebiler i Norge i fjor 200 000.
fredag 22 februar 2019
Andelen elbiler i Norge øker raskt. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Elektriske personbiler utgjør 7,1 prosent av den totale bilparken. Varebilene ligger et stykke etter med 1,1 prosent.
Blant de elektriske kjøretøyene er det 194 900 personbiler, 5 292 varebiler og 3 010 motorsykler og mopeder. Ved årsskiftet var det også registrert 42 elbusser i Norge. Det antas å bli mangedoblet i løpet av 2019.

Elektriske lastebiler er det ikke så mange av. Hittil er det registrert 13 slike. Av andre nullutslippsbiler er det registrert 143 hydrogenpersonbiler og 1 hydrogenvarebil.
Fra 2017 til 2018 økte antall elbiler med 58 241, eller 41 prosent. På fylkesnivå leder Hordaland med en elbilandel på 12,5 prosent av personbilparken. På de neste plassene kommer Oslo med 12,1 prosent og Akershus med 11,5 prosent.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga