NYHETER

Trøndelag blir én Nelfo-region

NYHETER - 1. januar 2018 blir de tre Nelfo-regionene i Trøndelag til en region.
mandag 20 november 2017
Ole Erik Vognild blir styreleder for det
nye regionstyret i Nelfo Trøndelag 
©Fotograf John Petter Reinertsen

Sammenslåingen kommer etter en lang og grundig prosess, forteller styreleder John Waatsveen i Nelfo Trondheim.

- Den nye regionen, som blir den nest største i Nelfo, får navnet Nelfo Trøndelag. At den blir operativ på samme dato som det nye Trøndelag fylke, er tilfeldig. Spørsmålet om å fusjonere har vært oppe fra tid til annen gjennom flere år. Sammenslåingsprosessen startet våren 2016 med uformelle samtaler mellom styrerepresentanter fra de tre regionene.

- Vi diskuterte om vi kunne få en sterkere stemme ved å stå sammen. Vedtaket om sammenslåing ble tatt på generalforsamlingen på nyåret i år. Dette ble formalisert på en ekstraordinær generalforsamling 19. oktober, der også styret for den nye regionen ble valgt.

- Det blir et par måneder med dobbeltløp og avslutning av de tre gamle regionene, før den nye regionen kommer i full drift 1. januar.

- Hvordan vil medlemsbedriftene merke sammenslåingen?

- De kommer til å se mer til regionsjefen. Tidligere har vi gjort mye tredobbelt arbeid. Nå blir det frigjort mye tid for regionssjefen.

Medlemsverving
 - Hva er de viktigste sakene for den nye regionen?

- Det er å bidra i samarbeidet inn mot NHO og byggebransjen, og i politisk arbeid. Det grønne skiftet er også et prioritert område. Med alle de gode kreftene vi samler, blir den nye regionen skikkelig oppegående. Vi skal bli mer synlige overfor medlemmene, og få fart på arbeidet med å verve nye medlemmer. Samtidig er det viktig å få den nye organisasjonen på plass, og få den til å fungere godt. Her skal vi ta vare på den lokale kunnskapen og det lokale miljøet.

- For å sikre involvering av områdene utenfor Trondheim er styrelederen fra Oppdal og nestlederen fra Grong. To personer fra hver av de gamle regionene er med i det nye styret. Ole Erik Vognild blir styreleder.

Milliardprosjekter 
Regionsjef Therese Mossing Eidsaune fastslår at sammenslåingen kommer på et tidspunkt det skjer mye i Trøndelag.

MILLIARDPROSJEKTER
De siste årene er det gjennomført store prosjekter i Trøndelag. Flere milliardprosjekter er vedtatt eller allerede under bygging. På bildet er Clarionhotellet på Brattøra, en bydel i Trondheim som er under utvikling. Her var det Vintervoll som hadde elinstallasjonene.
Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Den nye regionen får 128 medlemsbedrifter, med en totalomsetning i 2017 på nesten 2,7 milliarder kroner.

- For tiden bygges det vindmølleparker og ny kampflybase. Samtidig skal NTNU bygge et stort campus sentralt i Trondheim. Dette er milliard­prosjekter. Kampflybasen utgjør alene rundt 11 milliarder. Dessuten kan elektrifisering av Trønderbanen gi oppdrag for medlemsbedriftene. Her må det arbeides politisk.

- Med en så kraftig utvikling i regionen er rekruttering og kompetansebygging sentralt. Det er en stor fordel at vi nå kan få kunnskapsdeling på tvers av de gamle regiongrensene. Medlemsbedriftene kan delta på de samme møtene, og få tilgang til de samme kursene og andre kompetansehevende tiltak.

- Kampen mot svart arbeid er også viktig. Med en større region får vi større gjennomslagskraft på dette området.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga