NYHETER

Travelt næringspolitisk år

NYHETER - Kvalifikasjonskrav for sentral godkjenning, effekt­tariff, økende konfliktnivå i byggmarkedet og arbeidslivs­kriminalitet er noen av de viktigste nærings­politiske sakene for oss i 2018, fastslår nærings­politisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.
torsdag 21 juni 2018
MYE NÆRINGSPOLITIKK.
Kvalifikasjonskrav for sentral godkjenning
,effekttariff, økende konfliktnivå i bygg-
markedet og arbeidslivskriminalitet er
sentrale næringspolitiske saker for Nelfo
i 2018. ©Fotograf John Petter Reinertsen

- Kvalifikasjonskravene for sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven (PBL) hadde vi håpt å løse i fjor. Overgangsordningen utløper 1. juli i år. Av en eller annen uforklarlig grunn er denne saken vokst til en stor konflikt mellom byggenæringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet står hardt på at det kreves akademisk kompetanse for å få slik godkjenning. Dette rammer spesielt Nelfo-medlemmer som tidligere var kvalifisert for prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. Nelfo-bedriftene, som i stor grad har yrkesfaglig kompetanse og betydelig realkompetanse, oppfyller dermed ikke de nye kravene. Konsekvensen er at bedrifter som har prosjektert brannalarmanlegg og ledelys i flere tiår blir utestengt.

Meningsløse krav
- Kravene fra KMD virker spesielt meningsløse med tanke på at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i sine kvalifikasjonskrav ikke bare tillater, men stiller krav om at nettopp elektrofaglig utdannelse og bakgrunn skal være gjeldende for mye mer komplekse prosjekteringsoppgaver enn dette. Nelfo mener at de ulike kvalifikasjonsregelverkene må samornes. Regelverket til DSB må også gjelde for oppgavene som er innenfor Plan- og bygningsloven, inkludert brann og ledelys. Nelfo reagerer sterkt på nedvurderingen av yrkesfaglig kompetanse og realkompetanse som gjennomsyrer regelverket til KMD. Vi arbeider knallhardt for å få større respekt og anerkjennelse for denne kompetansen. 

- Når blir saken avklart?

- Det er usikkert. Konfliktnivået er høyt. Dette er svært synd. Det skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for svært mange av våre medlemsbedrifter.

Overdrevet effektutfordring
- Ny effekttariff er en annen viktig sak for Nelfo. NVE har foreslått en såkalt abonnert effekttariff. Det betyr at kunden tegner et abonnement med en bindingstid på 12 måneder, basert på en antatt brukerprofil. Nelfo er svært skeptisk til en slik modell, som ikke bidrar til å bedre ut­nyttelse av kapasiteten i nettet. Selv om nettkapasiten er god, rammes forbrukerne hardt økonomisk om det skjer et avvik fra brukerprofilen som avspeiler abonnementet. Om noen eksempelvis kjøper en elbil i løpet av abonnementsperioden, og lader om natten fordi de tror kapasiteten i nettet er god, kan de risikere å betale blodpris om ladingen avviker fra avtalt abonnement. Dette skaper stor usikkerhet hos forbrukerne. Det hemmer spesielt de mest sårbare forbrukerne. En slik modell vil også gå ut over økt elektrifisering.

- Nelfo mener dessuten at effektutfordringen er overdrevet. Enkelte aktører bruker den som argument mot økt bruk av elektrisitet. Nelfo mener de såkalte effektutfordringene er marginale. Det er svært få timer i løpet av et år det er snakk om effektutfordringer. Dette kan lett løses blant annet med laststyring. Å stimulere til forbrukerfleksibilitet må være et godt nok svar på disse utfordringene. Mange av de som har svart på forslaget, som har vært på høring, er kritiske.

- I denne saken har Nelfo alliert seg med Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforening. NVE kommer nok til å trekke forslaget til modell for effekttariffering. De kommer helt sikkert med et nytt forslag. Nelfo er klar til å ta også den debatten.

Spekulerer i konflikter
Strandskog forteller at konfliktnivået i prosjekt­markedet er en tredje stor sak Nelfo har fulgt inn i 2018.

- Flere elinstallatører kvier seg for å gå inn her. Vi vet at enkelte prosjektledere hos byggentreprenørene spekulerer i å skape konflikter knyttet til kontraktforståelse. Det er mange eksempler på at bråket begynner når det nærmer seg sluttoppgjør. Dyre advokater blir koplet på, tiden drøyer, kostnadene løper og mange gir seg for å sikre seg noe før det går helt galt.

- Dette rammer spesielt de mindre aktørene, som ikke har nok kapital i ryggen til å stå løpet helt ut. De aksepterer å tape penger, fremfor å gå inn i en lang og kostbar prosess som i verste fall kan ende i en konkurs. Dette er egentlig en tap-tap-situasjon, og en felles utfordring for både Nelfo og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Stadige konflikter svekker tilliten til byggenæringen.

- De to organisasjonene har nettopp gjennomført en undersøkelse blant medlemsbedriftene. Den bekrefter at konfliktnivået er for høyt. Planen er å gjennomføre dialogmøter om temaet i blant annet Oslo, Kristiansand og Tromsø i løpet av 2018.

Kjemper mot useriøse
Strandskog fastslår at Nelfo har arbeidet med arbeidslivskriminalitet i flere år.

- Det er like aktuelt i år. Temaet ”et mer seriøst arbeidsliv” henger nøye sammen med flere andre saker, blant annet de før nevnte kvalifikasjonskravene og krav om lærlinger og opplæringsbedrifter i anbudskonkurranser. Vi må arbeide i hele næringskjeden for å legge til rette for de seriøse, og stoppe de useriøse. Vi må styrke vår evne til å bekjempe svart arbeid. Oslo-modellen bør være et eksempel og forbilde. For tiden skjer det skjer mye på dette området.

Områder med stort potensial
Strandskog påpeker at Nelfo er svært opptatt av å utvikle markedet for forbrukerfleksibilitet.

- Forbrukernes beslutninger blir stadig viktigere. Her er det et stort potensial for effektsparing, energisparing, lokal energi­produksjon og smarthusløsninger. Allerede med dagens løsninger kan effektuttaket reduseres med 30 prosent.

- I samarbeid med Energi Norge og Bellona skal vi arbeide mye med elektrifiserte og utslippsfrie byggeplasser. I Norge er det et stort overskudd av fornybar energi. Vi må se på hvordan vi kan få til best mulig utnyttelse av denne energien.

- Utslippsfrie byggeplasser er et stort potensial. Byggeselskapene i Oslo kommune stiller allerede slike krav i sine anbudsinvitasjoner. Dette tror jeg kan bli veldig bra. Markedet er i stadig utvikling, til vår fordel. 

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19