NYHETER

Trenger mer nytenking

NYHETER - I fremtiden må det tenkes på kryss og tvers av alle bransjer.
tirsdag 20 februar 2018
Utstilling. Foredragene på Let’s connect-
konferansen ble supplert med en stor
utstilling av Schneider sine produkter
og løsninger. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Eksisterende bedrifter må tenke over hvordan de kan møte nye, digitale bedrifter, fastslår adm. direktør Michael Jacobs i Atea.

Han var en av innlederne på Schneider Electric sin konferanse Let’s Connect.

Jacobs pekte på reaksjonene da digitale aktører som Uber og Airbnb dukket opp.

- Den fulldigitaliserte taxitilbyderen Uber ble forsøkt stoppet. Oslo Taxi har utviklet en app tilsvarende den Uber har. Her kan brukerne bestille nærmeste ledige bil. Spørsmålet er hvorfor Oslo Taxi ikke gjorde dette med en gang.

- Frisørkjeden Cutters har snudd opp ned på frisørnæringen. Deres kunder kan se ventetid i sanntid på nett. Med mye mindre post å levere har postbudene i Japan tatt over en del velferdsoppgaver. De kommuniserer mot brukerne med nettbrett, og utfører ærend for dem. Eller de kan stikke innom for å holde dem med selskap. Digitaliseringen gir store mulighetsrom.

Ikke klare for digitalisering.- Selv om det snakkes mye om digitalisering, føler kun 21 prosent av norske ledere seg oppdaterte og klare for dette.

- Etlands hovedstad Tallinn var fulldigitalisert i 2006. Det har spart landet for et beløp tilsvarende to prosent av bruttonasjonalproduktet. I Norge ville det utgjøre 54 milliarder kroner. Svaret på hvorfor Norge ikke er fulldigitalisert for lengst, er trolig fordi vi ikke er tvunget til å gjøre det. Estland og Tallinn hadde ikke råd til å la være.

- En smartby er ikke en smartby, og et smarthjem er ikke et smarthjem før alle enheter og systemer er koblet sammen.

- Komplette, oppkoblede systemer gir muligheter for effektiv oppfølging. En smartby kan ha et system som på dager med dårlig luftkvalitet automatisk varsler astmatikere om at de bør holde seg innendørs. Samtidig kan bompengesatsene økes automatisk. Flere norske byer vil bruke betydelige beløp på slike tiltak de neste årene. Her må bransjen være fremoverlent.

- Gründer-Norge er på vei opp. Det er stadig flere som starter virksomheter basert på helt nye ideer. It og elektro smelter stadig mer sammen.

- Data har mange bruksområder. I eksempelvis fiskeoppdrettsnæringen er det tatt i bruk kognitiv computing, som med dataanalyse gjør det mulig å forutsi lakselusangrep. Det kan spare oppdrettsnæringen for fire milliarder kroner i året, samtidig som det kan løse et betydelig miljøproblem.

Må slutte å lete etter unnskyldninger
Dagfinn Ringås, Country President i Schneider Electric Norge, vil ha mer fart på bransjen.

- Jeg pleier å si at de viktigste trendene drives av ”fire b-er og en fisk”: Bolig, bygg, bil, båt og fiskeoppdrett.

- De neste to årene skal det bygges 150 nye fiskeoppdrettsanlegg, og installeres 150 000 nye smarte hjem. AMS åpner en ny verden med tanke på energistyring og smarthjem-løsninger. Elbillading blir også et stadig større og viktigere marked. 50 prosent av alle nybiler solgt i Norge i 2017 var elbiler eller ladbare hybrider. Mer enn 20 elbiler med en rekkevidde på over 300 kilometer kommer på markedet i nær fremtid. Det betyr at behovet for lading øker. Med stadig større oppmerksomhet på reduksjon av CO2-utslipp er også utbygging av landstrømanlegg en viktig driver.

- Dette kan ikke gjennomføres uten elektrobransjen. Det er på tide å parkere unnskyldningen om at ”kundene ikke er klare for dette”. Vi bør bytte det ut med ”kundene vet ikke om det ennå”. 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19