NYHETER

Trondheim får nasjonalt superlaboratorium

NYHETER Et nasjonalt laboratorium for forskning på mineraler og materialer blir etablert i Trondheim, skriver gemini.no.
tirsdag 25 september 2018
Tynnslip av gneist er et eksempel på en prøvetype forskerne i Trondheim skal forske på. Foto: NTNU

Her skal forskere undersøke materialer og mineraler ned på atomnivå.

Målsettingen er å finne stoffer med best mulige egenskaper for bruk i blant annet solcellepaneler, batterier og byggematerialer. Det skal forskes på hele verdikjeden fra mineral til ferdig material.
Laboratoriet etableres i et samarbeid mellom NTNU, NGU (Norges geologiske undersøkelse) og Sintef. Det har fått navnet Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation, forkortet til MiMaC. Laboratoriet blir satt i drift i 2019.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden