NYHETER

Trygt og lønnsomt med kabelvinsj

NYHETER - I mars i år kjøpte vi en kabelvinsj som gjør arbeidet mye lettere for montørene.
fredag 3 november 2017
TRYGGERE OG ENKLERE. Kabelvinsjen
fjerner behovet for ”kreative” løsninger
når montørene skal håndtere stor og
tung kabel Foto: On & Offshore Elektro

Dessuten var den tilbakebetalt etter første oppdrag, forteller Asbjørn Aase Abrahamsen, avdelingsleder offshore, industri og samferdsel i Kristiansand-bedriften On & Offshore Elektro.

- Med to års drift er vi en relativt ny bedrift. Mens vi i startfasen arbeidet mest med offshore og industri, er virksomheten etter hvert dreid mer mot service- og landbasert elektro. Vi er opptatt av å arbeide mest mulig effektivt.

- I mars i år startet vi på et industriprosjekt med mye tung kabeltrekking i krevende føringsveier. I tilbudet budsjetterte vi med fire elektrikere i tre dager, totalt 90 timer. Ved manuell trekking må det være en person i hver ende av kabelen. Dessuten må det være to personer langs ruten kabelen skal trekkes, om kabelen hekter seg fast i hjørner og installasjoner underveis.

La 110 meter kabel på fire timer
- Før vi startet arbeidet fikk vi tips om at slike oppdrag kan gjøres mye enklere med kabelvinsj. Derfor kjøpte vi en slik for å teste om dette stemte.

- Med vinsjen ble oppdraget gjennomført på én dag med to elektrikere. Vi sparte 75 timer. Investeringen var inntjent på ett prosjekt. Montørene var veldig fornøyde. Siden har vi brukt dette verktøyet på ytterligere fire prosjekter. Nylig imponerte vi en kunde som hadde hastvekt med å skifte en skadet kabel. Der la vi 110 meter kabel på fire timer. Vi har også lånt vinsjen til en konkurrerende bedrift. De var svært fornøyde. De konkluderte med at også de kunne tjent inn en slik investering på kun ett prosjekt.

- Krever vinsjen mye opplæring?

- Nei, den er veldig selvforklarende. Selve vinsjen er festet i en del av bygningskonstruksjonen i den ene enden. Styretauet blir slått rundt taljen, mens hastigheten på trekket styres med en fotpedal. Det ligner ganske mye på opplegget på en seilbåt.

Viktig for HMS
Abrahamsen understreker at effektivitet og inntjening kun er én side av saken.

- Slike verktøy er svært viktige med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Dette er et område vi prioriterer høyt. Vinsjen setter en stopper for andre kreative løsninger for å trekke tunge kabler. Eksempelvis å bruke både gaffeltrucker og annet kraftig trekkutstyr. En kabeltrommel veier fort 500 kilo. Det er store krefter som blir satt i sving når kabelen blir trukket med trucker eller biler. Slike kreative løsninger gir dårlig kontroll med trekkraften, som kan skade både folk og utstyr. Derfor er det viktig å ha riktig verktøy, som gjør det enkelt å arbeide sikkert.

- Dessuten gjør vinsjen at belastningen på kroppen blir mye mindre. En av montørene fra det første prosjektet fortalte at han syntes det var veldig godt å slippe å ha vondt i hele kroppen flere dager etter å ha vært med på kabeltrekking.

Vinsj gir effektivitet og sikkerhet
Konsulent Gunnar Slotta i GS Elektro, som tilbyr slike vinsjer, fastslår at kabeltrekking er tungt, fysisk arbeid som kan medføre både sykdom og skader.

- Dessuten tar det tid. Å automatisere frigjør tid. En kabelvinsj gir mye bedre effektivitet og sikkerhet.

- Folk har nesten ødelagt seg på trekking av tunge kabler. Derfor er det helse- og sikkerhetsmessige aspektet minst like viktig som det økonomiske.

- Hva er den viktigste forskjellen på å trekke kabel med vinsj, sammenlignet med manuell trekking?

- En elektrisk vinsj gir full kontroll på trekkraften, som enkelt styres med en fotpedal. Vinsjen stopper så snart foten blir tatt bort fra pedalen. Dette gjør det eksempelvis enklere å trekke kabelen gjennom et vrient punkt i bygget.

- Planlegging av trekkejobben er viktig. Utstyrsvalget er avhengig av hvordan traseen går, og hindre som kan oppstå underveis.

- Bruker elinstallatørene kabelvinsj?

- Vinsjer for å trekke kabel utendørs er mye brukt av offshore- og skipsindustrien og energiselskaper. Derimot er ikke byggvinsjer særlig utbredt. Bedriftene er ganske konservative, selv om spesielt de store snakker mye om at de må bli flinkere til å effektivisere. Det er ikke så mange områder de kan effektivisere på. Kabeltrekking er et segment som til en viss grad kan effektiviseres.

Levetid på fem-ti år
- Er en kabelvinsj for byggeprosjekter en stor investering?

- Det spørs hvor stor trekkekraft som trengs og hvor mange vinsjer det er behov for. For større bedrifter med flere avdelinger kan det nok bli en litt større investering.

- Trengs det annet ustyr enn vinsj for å trekke kabel?

- Avhengig av hvor kabelen skal trekkes, finnes det utstyr for å få til smidig og effektiv trekking i rør, via kabelkummer, på bruer eller i terrenget.

- Hvor lang levetid er det på slikt utstyr?

- Litt avhengig av bruken kan det nok ha en levetid i fem-ti år om brukerinstruksjonene blir fulgt.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga