NYHETER

Universitets­bygg på 66 000 m2

NYHETER Statsbygg skal bygge Norges største universitetsbygg på 66 000 m2 ved Universitetet i Oslo.
torsdag 15 mars 2018
Norges største universitetsbygg på 66 000 m2 ved Universitetet i Oslo skal være
ferdig i 2024. Illustrasjon: Ratio arkitekter

Stortinget har i statsbudsjettet for 2018 vedtatt en startbevilgning på 45 millioner kroner.

Livsvitenskapsbygget, som skal være ferdig høsten 2024, skal huse rundt 1 000 ansatte og 1 600 studenter. Prisen er på rundt 6,8 milliarder kroner.

- Livsvitenskapsbygget vil legge til rette for verdensledende, tverrfaglig forskning, og et unikt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon. Målsettingen er at dette skal bli motoren i kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskapen som utvikles skal raskt tas i bruk gjennom nye produkter, selskaper og pasientbehandling, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Prosjektdirektør Alexander Strand i Statsbygg sier at Livsvitenskapsbygget skal ha fremtidsrettede løsninger for forsknings- og undervisningsarealene.

- Dessuten skal vi bruke LEAN-metodikk i byggeprosjektet. Det betyr at rekkefølgen på arbeidsoppgavene i byggeprosessen er nøye planlagt og spesielt tilpasset. Vi skal legge til rette for industriell produksjon. Her ønsker vi dialog med leverandørmarkedet.

- Livsvitenskapsbygget skal også sertifiseres som Breem Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19