Utarbeider veileder for ­solceller på kirketak

NYHETER - Når det blir installert solceller på kulturhistoriske bygg er det viktig å ta hensyn til identiteten på bygget og dets visuelle virkning på miljøet.
tirsdag 15 oktober 2019
Med energieffektiviseringstiltak og sol-
celler er Strand kirke selvforsynt med
energi. Foto: KA

Dette har vi blant annet erfart fra installasjonen på taket av Strand kirke i Rogaland, sier seniorrådgiver Harald Ringstad i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

- Selv om solceller på alle kirketak ikke er løsningen, utløser slike prosjekter en bevisstgjøring i kirken og hos vernemyndighetene. Dette gjelder også mellom ansvarlige myndigheter og tiltakshaver. En grunntanke er at norske trossamfunn må ta ansvar for de alvorlige klimaendringene.

- Med energieffektiviseringstiltak og solceller er Strand kirke selvforsynt med energi. Dette er et forbilde på hvordan kirken kan ta et lokalt og effektivt miljøansvar.

- I Sveits har forskere fra EPFL (Research Institute and University Lausanne) utviklet et verktøy for å vurdere både den estetiske effekten av solceller på bygninger med høy kulturminneverdi og objektive kriterier for installasjonen. Det er naturlig at Den norske kirke og myndigheter vurderer om de kan bruke dette.

Arbeidsgruppe
I en evalueringsrapport konkluderer KA med at det er behov for en veileder for installasjon av solceller på kirketak. Derfor har Kirkerådet, Riksantikvaren og KA etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide dette.

- Objektive kriterier er nødvendig for å finne gode individuelle løsninger for hvert enkelt kirkebygg. Et viktig prinsipp i kulturminnevern er å behandle hvert enkelt kulturminne individuelt, sier Ringstad.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden