Utbyggere må synliggjøre miljøprofil

NYHETER Oslo kommune har vedtatt en ny klimastrategi med ambisiøse mål.
torsdag 27 august 2020
Innen 2030 skal Oslo kommune kutte
direkte klimagassutslipp med 95 prosent,
ammenlignet med 2009-nivå

Innen 2030 skal hovedstaden kutte direkte klimagassutslipp med 95 prosent, sammenlignet med 2009-nivå, skriver byggalliansen.no. Utbyggere må forberede seg på at alle planer blir vurdert opp mot de nye kriteriene.

Direktør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune påpeker at all utbygging medfører klimagass-utslipp. Dette kan føre til at byen blir mer sårbar i møtet med klimaendringene.
De nye klimakriteriene skal bidra til å synliggjøre de enkelte prosjektenes klimakonsekvenser, nå utslippsmålet og evne til å møte klimaendringene.

Planene blir vurdert opp mot kriterier på grønn mobilitet, blågrønn struktur, overvannshåndtering, energiløsninger, fossil byggefase og gjenbruk og materialvalg.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc