Utgir lærebøker for heisfaget

NYHETER - For første gang utgir vi lærebøker for heisfaget. Dette gjør vi i samarbeid med Opphei i Oslo, som er et landsdekkende opplæringskontor for dette fagområdet. De fem nye heldigitale lære­bøkene blir også tilgjengelige som papirbøker og pdf-utgaver, sier forlagssjef Arne Øgård i Elforlaget.
onsdag 24 juni 2020
DIGITALISERER HEISOPPLÆRINGEN. Elforlaget 
gir ut fem nye digitale lærebøker for heisfaget 

- Det er ikke laget lærebøker for dette fagområdet på 20 år. Derfor er dette etterlengtet. Nå får bransjen helt oppdaterte læremidler. Opphei har engasjert seg sterkt i prosjektet, blant annet med lærebokforfattere. Vi har også fått støtte fra Utdanningsdirektoratet for å utgi bøkene. 

Satser digitalt
- De siste årene har 
Elforlaget satset sterkt på digitalisering, som også har gitt oss kompetanse på dette området. Denne har vi brukt i utviklingen av de nye lærebøkene for heisfaget. Som forlag er vi opptatt av å bidra til å gjøre opplærlingen mer interessant og ”levende” for de som vil arbeide med elektrofag. Det er her digitaliseringen kommer inn. Vi tilpasser opplæringen ut fra ståstedet til elevene, som er vokst opp med internett, mobiltelefoner og  pc-er.  

Øgård forteller at heisfagprosjektet startet for to år siden.  

- Med en felles målsetting om å utvikle moderne pedagogiske og oppdaterte læremidler har samarbeidet fungert meget bra. Underveis har vi utfordret hverandre for å skape et best mulig resultat.  

Elforlaget har en sterk posisjon i elektrobransjen. Digitaliseringen har styrket denne ytterligere. Vi ønsker å ta ansvar for så god opplæring som mulig i elektrobransjen. De nye lærebøkene for heisfaget dokumenterer dette. 

Omfattende
Redaktør Espen Backe i 
Elforlaget forteller at arbeidet med de nye lærebøkene har vært omfattende fordi et etterslep på 20 år er oppdatert. 

- Bøkene har et samlet volum på 650 sider. De fem titlene er ”Introduksjon til heisfaget”, ”Montasjeteknikk”, ”Vedlikehold og feilsøking”, ”Elektriske motoranlegg” og ”Hydrauliske heiser”. 

- Hovedtema i ”Introduksjon til heisfaget” er blant annet planlegging og dokumentasjon, HMS, verktøy og utstyr og regelverk og sikkerhet. 

- ”Montasjeteknikk” gir en innføring i generell montasjeteknikk og fremdrift ved installasjon av ny heis.  

- ”Elektriske motoranlegg” er skrevet for å gi elevene god systemforståelse, slik at de kan arbeide på heisens elektriske anlegg uten fare for utstyr og egen helse.  

- ”Vedlikehold og feilsøking” tar for seg kompetansemålene i læreplanen som omhandler service og vedlikehold. 

- ”Hydrauliske heiser” gir en grunnleggende innføring i hvordan hydraulikk virker, hvordan hydraulikk blir brukt i heiser og hvordan en hydraulisk heis fungerer og hovedkomponenter som inngår.  

Filmer
- Som vanlig når vi utvikler digitale læremidler har vi laget filmer som er lagt inn i de nye lærebøkene. Her har 
Opphei bidratt til å finne vinklinger. Å bruke levende bilder til eksempelvis å vise hvordan komponenter skal kobles sammen gir en mye bedre forståelse enn tekst og bilder. Dette er også tilbakemeldingene vi får fra brukerne av våre digitale lærebøker. 

- Vi er spente på hvordan heisbransjen mottar de nye lærebøkene. Her får de et helt nytt opplegg, som vil snu opp ned på den tradisjonelle opplæringen. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc