Utvider satsingen på elbillading

NYHETER - Elbillading er et voksende marked. Det passer godt sammen med de andre løsningene vi leverer, sier Frode Braaten, leder for Micro Matic eMobility.
torsdag 2 januar 2020
MER ELBILLADING. Micro Matic utvider
satsingen på elbillading. Neste år skal
selskapet også levere løsninger til
boligselskaper og næringsbygg. 
Foto: Micro Matic

- Vi startet ladesatsingen for halvannet år siden, med salg av ladekabler og ladestasjoner for ene­boliger, tomannsboliger og hytter. Det vil si ladepunkter der kunden selv har kontroll, og kan koble utstyret til egen strømmåler.

- Micro Matic har etablert seg i de tradisjonelle kanalene, først og fremst i grossistleddet. Vi har fulgt nøye med på alt som har skjedd når det gjelder reguleringer på dette området, og de stadig nye kravene som har kommet. Dette har vært ekstremt viktig for oss å få riktig fra starten.

Nye løsninger.
- Vi har hatt veldig god vekst i dette markedet. Fra første halvår 2020 skal vi også levere utstyr til ladeparker, altså løsninger for boligselskaper og næringsbygg. Utfordringen er å bygge en større produktbredde, og få fart i markedet for private, borettslag og næringseiendom. Til ladeparker skal vi levere alt fra brukerdata til tilgangskontroll og betalingstjenester.

- Vi kommer med helt nye løsninger, blant annet Automatic Load Manager (ALM) for boliger og hytter, som styrer lasten ut til ladepunktet. Den løser problemet for de som har lite strøm tilgjengelig. Løsningen er også enkel å bruke.

- Hvor avanserte blir ladeløsningene?

- Jeg tror det kommer til å skje mye. Strømleverandører og netteiere vil ha bedre kontroll med strømforbruket og effekttoppene. Her kommer det løsninger. Strømmen vil bli styrt etter behovet. Systemene vil eksempelvis styre når på døgnet ladingen skal skje. Dessuten vil integrasjon med nettet og andre brukere skje mer sømløst.

Åpne plattformer.
- For at dette skal fungere godt, bør terskelen som krever at den enkelte forbruker må gjøre ting selv fjernes. Åpne plattformer vil være interessante for sluttbrukerne. Plattformer der de selv kan velge serviceleverandør og tjenester. Her bør det være mulig å gjøre valg som gir fordeler.

Støtter ladesteder i Nordland. Markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova forteller at det er utlyst en konkurranse for å få elleve nye ladesteder i Nordland innen oktober 2021. Søknadsfristen er 28. februar 2020.

- Vi vil få på plass et grunnleggende ladenettverk langs viktige akser som Kystriksveien og Lofoten. Nye ladesteder på Bjørnfjell og Umbukta gjør også to øst/vest-forbindelser mer aktuelle for elbilister.

- Målsettingen er at utbyggingen gir nok bruk og etterspørsel til at det blir kommersielt interessant med videre utbygging uten offentlig støtte.

Konkurransen skal støtte etableringen av fem ladesteder langs Fv17 (bedre kjent som Kystriksveien) og ett ladested ved Umbukta. I tillegg skal fem ladesteder dekke strekningene E10 Å-Bjørnfjell og Rv82 Melbu-Andenes, i tillegg til Steigen.

- Alle ladestedene skal ha to lademuligheter for hurtiglading (inntil 150 kW) og for to semi-hurtigladere (effekt på 22 kW). Det betyr at inntil fire biler kan lade samtidig på hvert ladested.

- Vi ønsker å bidra til en robust infrastruktur tilpasset bilmodellene som kommer. Disse har større batterikapasitet, som kan ta imot høyere ladehastigheter. Derfor tilbyr vi støtte til lading på 150 kW. Dessuten krever vi at kablingen under bakken blir dimensjonert for oppgradering til lading på 300 kW. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building