NYHETER

Utvikler kindereggløsning for drivstoff

NYHETER Et tysk forskningsprosjekt i regi av Senteret for solenergi- og hydrogenforskning, Baden Württemburg (ZSW), ser på muligheten for å utvikle fyllestasjoner der strøm, hydrogen og metan kan produseres på stedet. Målsettingen er å utvikle fremtidens ”drivstoffpumpe.
onsdag 28 mars 2018
Forskere arbeider med å utvikle
fremtidens ”drivstoffpumpe”

Det femårige prosjektet er en del av ”Quarree 100”, et initiativ for å teste løsninger for fornybar energiforsyning i urbane strøk. Det finnes stasjoner som tilbyr både elbil- og hydrogenbillading, men ingen som i tillegg tilbyr metan.
Forskerne ser for seg å utvikle en ”multidrivstoffpumpe”. Tanken er å bruke strømnettet til å lade elbiler med fornybar energi fra eksempelvis vindkraftverk. Overskuddsenergi blir lagret i et stort, stasjonært batteri. Er batteriet fullt, og det ikke trengs strøm til elbillading, vil overskuddsenergien bli omdannet til hydrogen. Et eventuelt overskudd av hydrogengass ledes til en lagringstank. Når lagringstanken for hydrogen er full, vil overskuddsgassen bli tilført karbondioksyd for å produsere metangass. Når lagringstanken for metangass er fylt opp, vil anlegget forsyne det offentlige nettet med gass.
Prosjektet er opptatt av å gjøre det meste ut av ressursene ved å sørge for minst mulig energitap. De første testene av systemet starter i 2020.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19