NYHETER

Utvikler maritime nullutslipps brenselcelleløsninger

NYHETER ABB og Ballard Power Systems skal utvikle neste generasjons brenselceller for bærekraftig sjøtransport.
fredag 10 august 2018
ABB og Ballard Power Systems skal
utvikle nullutslipps brenselcelleteknologi
for skip

De to selskapene skal optimalisere eksisterende løsninger for å utvikle systemer for større skip med kapasitet på 3 MW (4 000 hestekrefter).

I starten vil samarbeidet omfatte brenselcelleløsninger for passasjerfartøy.

Protonutvekslende membranbrenselceller konverterer kjemisk energi fra hydrogen til strøm gjennom en elektrokjemisk reaksjon. Konvertering av drivstoff til strøm, varme og rent vann skjer uten forbrenning. Når hydrogenproduksjonen skjer med fornybar energi er hele energikjeden ren.

ABB er allerede involvert i samarbeid om utvikling av brenselcelleteknologi for maritim bruk innen forskning, testing og pilotinstallasjoner.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19