NYHETER

Uventede erfaringer med NEK 399

NYHETER - Isdannelse og ødeleggelse på utstyr er en uventet erfaring med felles, utendørs inntaksskap for el og ekom, sier adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet.
mandag 25 september 2017
Kuldeproblemer. Kondens og is i inn-
taksskap er et uventet problem, fastslo
adm. direktør Tommy Skauen i Infratek
Elsikkerhet
Foto: Infratek Elsikkerhet

- Erfaringene er spesielt gjort på Østlandet, i overgangsfasen på høsten, når fuktighet kommer opp fra bakken før det er blitt tele, samtidig som det er store temperatursvingninger gjennom døgnet.

- I flere tilfeller har fuktighet fra bakken gitt kondens inne i skapet. Dette har ført til isdannelse og ødeleggelser på utstyret i skapet. Slike problemer må skyldes at skapet ikke passer for formålet, eller er feilinstallert (at skapet ikke er isolert ned mot bakken).

- NEK 399 blir redigert for å løse dette problemet. For skap som skal stå på bakken, må det gjøres risikovurdering med tanke på mulig fuktskade, og tas nødvendige hensyn ved valg av type inntaksskap, blant annet omgivelsestemperatur, luftfuktighet og tilstedeværelse av vann og fremmedlegemer. Tilsvarende vurderinger må gjøres ved valg av vern og annet utstyr.

- Valg av inntaksskap, det vil si fabrikat, type utførelse, om det skal plasseres på bakken eller felles inn i vegg, må vurderes i forhold til omgivelsestemperatur, luftfuktighet, fuktighet i bakken, solstråling, bygningsmaterialer og utforming. Utstyret bør også vurderes i forhold til de som skal ha tilgang til skapet.

- Flere huseiere vil kanskje plassere inntaksskapet et annet sted enn inntil eller på husfasaden. Selv om dette er et forståelig ønske, kan det ikke innfris uten videre. Annen plassering av skapet må avtales spesielt med netteier, siden de er forpliktet til å strekke kabel inn til husveggen.

Norm og praksis ikke alltid lik
Skauen møtte 40 engasjerte deltakere da han deltok på et morgenmøte hos Nelfo Oslo og Omegn. Han påpekte at det også er andre utfordringer i forbindelse med NEK 399 elinstallatørene må være oppmerksomme på.

-  Er alle netteiere kjent med NEK 399? Er de lojale mot denne normen, spurte Skauen.

- Hvor mange av dere kjenner til REN-bladene som er utarbeidet til normen? En håndsopprekning blant deltakerne viste at svært få kjente til de aktuelle REN-bladene 4100 og 4120.

- Slik det fungerer i dag må elinstallatørene sette seg inn i praksisen til den enkelte netteier. Spesielt Hafslund Nett, som leverer nett til 700 000 kunder i 34 kommuner, har en praksis som i flere tilfeller avviker fra normen. Her viste han til et par konkrete eksempler:

- Mens mange netteiere aksepterer andre alternativer, følger Hafslund Nett blokkprinsippet for flermannsboliger. Mens mange netteiere aksepterer at kabelen blir trukket under bygningskroppen om huseier vil ha inntaksskapet plassert på baksiden av huset, krever Hafslund at kabelen må trekkes rundt huset.

- Hafslund Nett krever også at det skal installeres OV-vern i stedet for KV-vern foran måleren. Det er viktig å være klar over at norm og praksis ikke alltid er i samsvar.

Ga mersmak
For Christoffer Andreassen, nyansatt prosjektleder i GK Elektro, var morgenmøtet en positiv opplevelse.

- Dette var første gang jeg deltok på et slikt arrangement. Jeg deltar gjerne på flere.

- Det er viktig å være faglig oppdatert og holde seg oppdatert på normene. Derfor er det nyttig med slike faglige fora for å diskutere problemer og løsninger. I dag fikk jeg mange svar. Du kan nok si jeg fikk noen aha-opplevelser. Temaene som ble tatt opp diskuterer vi også i bedriften.

- Dette blir videreformidlet til montørene?

- Selvfølgelig. Det hjelper lite at saksbehandlere har kunnskap, så lenge det er montørene som ofte må ta selvstendige og viktige avgjørelser. Møter som dette er noe montørene burde få være med på. Generelt er det mye rom for faglige diskusjoner i GK.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga