VR-briller et naturlig verktøy

NYHETER - VR-briller er et naturlig verktøy i prosjekteringsarbeidet, fastslår Stig Trondsen, leder for rådgiveravdelingen i Fjeldseth i Trondheim. Han håper det også snart kommer en AR-brille.
mandag 7 desember 2020
KLAR FOR VIDEREUTVIKLING. Fjeldseth 
bruker VR-briller blant annet til virtuelle
bygg-gjennomganger og befaringer 
Foto: Fjeldseth 

- Selskapet har brukt BIM i ti år, og VR-briller i rundt fire. Vi lager 3D-modeller av alt som skal inn på byggeplassen, som materiell, belysning og annet teknisk utstyr. Modellene må være riktige til siste detalj, slik at de kan gjenkjennes med VR-briller. Dessuten legger vi informasjon inn i objektene, blant annet fra produktark, som kan brukes på byggeplassen. Vi har god kompetanse på modellering av objekter, og utfører også slike jobber for andre leverandører.  

- Bruker dere papirtegninger? 

- Vi kommer fortsatt ikke helt unna 2D-tegninger. Disse blir kun brukt i digital versjon, som montørene henter opp på mobil eller nettbrett. Vi arbeider papirløst. 

Egen avdeling

- Rådgiveravdelingen og kompetansen på digitale verktøy er bygget opp av kollegaene Tom Rismark, Frode Moen og tidligere kollega Lasse Volden. Her er det fire ansatte. Vi bruker VR til alt fra egen læring og internkontroller, til bygg-gjennomganger og befaringer.  

- Er det begrensninger med tanke på bruken av slike verktøy i prosjektering av bygg og installasjoner? 

- Store byggherrer og entreprenører er svært positive til denne type verktøy. Vi opplever begrensninger i prosjekter der prosjekterende ikke bruker det. En annen utfordring er at teknologi og programvare ikke alltid snakker sammen. Alle er heller ikke på samme nivå når det gjelder vilje og evne til å bruke løsningene. Interessen for dette har selvfølgelig også stor betydning.  

Venter på videreutvikling

Mens andre kanskje nøler med VR, venter Trondsen på avanserte AR-briller. 

- Det er på tide at det kommer noe nytt. Vi bruker allerede et KS-system med AR/MR på byggeplass. Her kan vi på mobilen eller nettbrett se hvordan rommet blir når det er ferdig. 

I gang med pilot

Lyngården i ­Trondheim, som var ferdig for noen år siden, var et av de første prosjektene der Fjeldseth brukte VR-briller.  

- Her viste både byggeier KLP og entreprenør NCC stor velvilje. Vi brukte verktøyet i interne gjennomganger, og gjennomførte digital befaring av bygget i VR.  

- Vi er i gang med et nytt pilotprosjekt der vi ønsker å teste dette enda mer. Utviklingen på dette området er betydelig større enn for noen år siden. Digital befaring gir et helt annet og mer helhetlig bilde av prosjektet. Dessuten er det mye å spare på reising, og dermed miljøet. 

- I prinsippet kan befaringer og gjennomganger utføres fra hjemmekontoret. For de som ikke har VR-briller, kan vi gi tilgang til en dronefunksjon på pc-en. Dette fungerer best om alle involverte har VR-briller. 

BIM-krav

- Hvordan tror du utviklingen av slike verktøy blir? 

- Jeg tror montørene etter hvert vil bruke AR-briller som en naturlig del av arbeidshverdagen. Denne teknologien gir all informasjon om teknisk infrastruktur i et byggprosjekt. Dette kan være en mulig erstatning for å hente digitale tegninger på nettbrett eller mobil.  

- Hva er den viktigste utviklingen på dette området? 

- Det er at store byggherrer og entreprenører har laget egne retningslinjer alle involverte i prosjektet må følge. Dessuten er det mye større oppmerksomhet på BIM og samordnet modell. Det vil si å bygge en komplett modell for hele prosjektet. Dette gjelder også det som er utendørs. 

- Krever byggherrene BIM? 

- Alle større byggherrer krever BIM. Det burde også bare mangle. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud