Vanskelig år for eltilsyn

NYHETER - Vi avsluttet alle eltilsyn da Norge ble stengt 12. mars i år. Med smitteøkningen i august kan også planene til høsten bli kraftig endret, sier seksjonssjef Jon Holst i Elsikkerhetsseksjonen i Direktoratet for samfunnssikker og beredskap (DSB).
onsdag 2 september 2020
VANSKELIG MED ELTILSYN. 2020 har vært
et vanskelig år for eltilsyn. Med korona-
situasjonen har alternative metoder fått
et kraftig puff fremover 
©Fotograf John Petter Reinertsen 

- Smittetiltakene gjør det vanskelig å gjennomføre ordinære tilsyn.?Fordi tilsynspersonell skal forsøke å unngå bruk av kollektivtransport, er det utfordrende å gjennomføre tilsyn der avstanden fra regions­kontorene til tilsynsobjektet er store. Smittetiltakene i den enkelte bedrift kan også hindre kontroller. 

Nødvendige tilsyn på båt og rigg

- Den første gjenåpningen i tilsynsaktiviteten kom i maritim sektor. Sammen med Sjøfartsdirektoratet gjenopptok vi tilsyn på båter i begynnelsen av mai. Dette var nødvendig for å videreføre sertifikatene til rederiene. I slutten av mai åpnet vi også for tilsyn på flyttbare rigger, forutsatt at de lå ved kai. Vi har gjennomført alle kontrollene det har vært bedt om i maritim sektor. Tilsyn på land er ikke utført siden mars. 

- Når det gjelder energisektoren har vi hatt en dialog med NVE. Planen er å starte tilsyn i uke 35. Kommer vi i gang med dette, vil vi gjennomføre et normalt antall kontroller for det som gjenstår av året. Vi har ikke noe mål om å hente inn igjen antall tapte tilsyn. Blant annet ut fra risiko og når vi var der sist, har vi gjort en vurdering av hvem vi skal prioritere. Bransjer vi har vært lite på tilsyn hos er aktuelle å se på.  

- Med økt smittespredning er oppstarten usikker. Uansett kan det bli regionale forskjeller i hvordan tilsyn blir gjennomført. Samtidig må vi ta hensyn til situasjonen i den enkelte bedrift.  

Tar i bruk alternative metoder 

- Hva er situasjonen for DLE og tilsyn i boliger?  
- Vi har anbefalt at de avklarer med dem de skal ut til, og er spesielt oppmerksomme på anleggseiere som er i risikogruppen. Vi ønsker at oppfølgingen gjøres alternativ: At all dokumentasjon og verifikasjon skjer digitalt. Vi anbefaler også å ta i bruk alternative metoder for veiledning, eksempelvis om jordfeil.  

- Produktsikkerhetsseksjonen har hatt en periode de ikke har utført tilsyn i helseforetak. 
- De har planer for dette i høst. Her må vi vurdere hvordan situasjonen utvikler seg.  

- Vi er litt i en brytningstid, der vi ser på handlingsrommet for å kunne gjennomføre digitale kontroller. Samtidig vil vi nok se nærmere på muligheten for å gjennomføre flere dokumenttilsyn. I dagens situasjon har alternative metoder fått et kraftig puff fremover. Her kan det nok komme endringer neste år. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc