NYHETER

Verneutstyr må bli like naturlig som bilbelte

NYHETER - Verneutstyr bør være så behagelig å bruke at det er behageligere å ha det på enn å gå uten.
fredag 13 april 2018
HANSKEbruk. På Media City Bergen inn-
førte Los Elektro hanskebruk. Montørene
fikk selv velge hansketypen de ville bruke.
Foto: Los Elektro

Dessuten bør montørene involveres i valg av utstyr, sier prosjektleder Fredrik Dale Urke i Los Elektro.

- Vi tror dette er nøkkelen for å få til rutinemessig bruk av verneutstyr. Både verktøy og verneutstyr skal til en hver tid være oppdatert. Derfor har vi nettopp byttet det meste av verktøyparken. Vi prøver også å ha dette med i prosjekteringen.

- Kan montører som trives dårlig med verneutstyret de har, bytte til annet utstyr?

- Den muligheten er der. Vi er opptatt av at montørene har utstyr som fungerer best for den enkelte.

Kultur opparbeidet over tid
- Hvordan får dere lærlingene inn i rutinene med å bruke verneutstyr?

- Montørene gjør en god jobb i å lære dem opp, veilede og forklare hvorfor det er så viktig å bruke verneutstyr. De må forstå at dette er til deres eget beste. Montøren kan også gi råd om hva slags verneutstyr de bør bruke, og hvordan det skal brukes.

- Hvordan arbeider dere for å få en velfungerende HMS-kultur?

- Kulturer er vanskelige å etablere, og ikke minst endre. I Los Elektro er vi påvirket av oljebransjen. Folk forstår behovet for HMS-rutiner og bruk av verneutstyr. HMS-opplæring må drives fra første dag. HMS-kulturen i Los Elektro er bygget opp gjennom mange år.

- Fra første dag av prosjekter stiller vi alltid strenge HMS-krav. Alle som skal delta må gå gjennom en liste over HMS-rutiner, og krysse av om de har forstått punktene. Er det åpne bokser når montøren leverer listen, går vi gjennom disse. Vi forsikrer oss om at alle punktene er forstått før arbeidet starter.

- På storprosjektet Media City Bergen stilte vi HMS-krav våre ansatte ikke reagerte på. Underentreprenører og sam­arbeidspartnere syntes vi var veldig strenge. Vi er ikke strenge, kun svært bevisste på HMS. Blant annet krever vi at de ansatte må bruke synlighetsklær. Dette gjelder også montørene som arbeider med service-elektro. Behovet for å være godt synlig starter når montøren har parkert bilen og skal krysse gaten. Dette gjelder også om det skal utføres en liten jobb hjemme hos fru Olsen.

Hanskebruk forebygget mange kutt
Å få montørene til å bruke hansker kan være vanskelig. Da en av Los-montørene kuttet seg i hånden under arbeidet på Media City Bergen, ble det innført hanskebruk.

Urke forteller at de lot montørene velge blant et utvalg hansker.

- Dette hindret nok mange småkutt.

- Tilrettelegging er grunnleggende for å få montørene til å bruke verneutstyr. At noen eksempelvis bruker briller, må ikke bli et hinder for å bruke vernebriller. Her er arbeidsgiver pliktig til å dekke innkjøp av vernebriller med styrke.

- Vi forventer at våre montører er oppmerksomme, og gir tilbakemeldinger og innspill når det er noe de reagerer på. Da må de også kunne forvente at vi lytter til dem. Det er viktig å involvere montør­ene, at de får ha en mening i disse spørsmålene, og blir hørt.

Snakker om HMS
- Hvordan holder dere HMS-temaet varmt i hverdagen?

- Vi har blant annet kjørt en kampanje som het ”Klart jeg kan”. Samtidig snakker vi om temaet. Dessuten sender vi jevnlig ut sms-er med påminnelser. Senest i dag ble det sendt en melding om å tenke seg om før arbeidet starter. Selv om det ikke er påbudt å bruke hjelm i en gitt situasjon, kan det likevel være lurt å sette den på hodet. Bruk fornuft. Det må bli en hverdagsrutine å vurdere behovet for verneutstyr, også i en privatbolig.

- I store prosjekter må det bli like naturlig å bruke verneutstyr som å feste setebeltet i en bil.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19