NYHETER

Videoopplæring skal bidra til å redde liv

NYHETER I samarbeid med Nelfo, El og IT Forbundet, NAV og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har Caverion utviklet videoer som kan hindre strømgjennomgang og redde liv.
torsdag 29 november 2018
GJELDER ALLE.
- Som teknisk totalentreprenør er vi
klare på at elsikkerhet gjelder alle våre
fagarbeidere, enten de arbeider med
elektro, rør, varme, ventilasjon, kjøling,
IKT & AV, sikkerhet eller automatisering,
sier HMS-sjef Neda Maria Kaizumi i
Caverion

Videoene viser praktiske eksempler på hva som kan gå galt

Det er ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE) som pålegger alle som arbeider på eller nær elektriske anlegg, å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

HMS-sjef Neda Maria Kaizumi i Caverion forteller at de skal bruke videoene som en del av sikkerhetsopplæringen i den årlige FSE-gjennomgangen.

- Målsettingen er å endre holdninger for å unngå strømulykker. For å få dette til må vi gjøre sikkerhetsopplæringen mer interessant.

Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo er med på videoene.

- Vi viser farlige situasjoner der sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. På videoene ber jeg seerne diskutere hva som har gått galt. Målsettingen er at diskusjonen skal gi en faktisk atferdsendring.

Praksis har bedre effekt enn kun teori
Sentralt tillitsvalgt for El og IT Forbundet i Caverion, André Nielsen, mener den praktiske diskusjonen vil hindre ulykker.

- Når vi har sett videoen kan vi sammen diskutere hva som har gått galt. Da kommer det gjerne opplevelser fra vår egen arbeidshverdag. På denne måten kan vi lære av hverandre.

- Strømgjennomgang er farlig. Derfor er god sikkerhetsopplæring for å hindre ulykker viktig. Da er det problematisk å gjennomføre denne teoretisk for folk som har valgt en praktisk yrkesretning. Vi er stolte fagarbeidere, ikke akademikere, understreker Nielsen.

- Videoene er vist på flere av samlingene til El og IT Forbundet og verneombud i bransjen. Tilbakemeldingene er enstemmige positive. Flere andre bedrifter ønsker å bruke videoene. Se en av videoene her

Godt eksempel for andre
IA-rådgiver Lise Elvheim i NAV applauderer partssamarbeidet som har fått det nye opplæringsmateriellet på plass.

- Et godt HMS-arbeid er avgjørende for å hindre ulykker og sykefravær. Det Caverion har gjort er et veldig godt eksempel for andre virksomheter som har risikoutsatte arbeidsoppgaver.

Kaizumi understreker at strømgjennomgang ikke kun skjer elektrikere.

- Alle som arbeider i bygg og anleggsbransjen er utsatt, særlig rørleggere. Det er typisk at de kutter i det de tror er et rør, som viser seg å være en elektrisk kabel. Som teknisk totalentreprenør er vi klare på at elsikkerhet gjelder alle våre fagarbeidere, enten de arbeider med elektro, rør, varme, ventilasjon, kjøling, IKT & AV, sikkerhet eller automatisering.

Få medisinsk hjelp ved strømgjennomgang
Forsker og psykolog Lars Ole Goffeng i STAMI påpeker at en strømulykke kan få alvorlige konsekvenser.

- Dette gjelder eksempelvis stivhet i muskulaturen og hjerterytmeforstyrrelser. Derfor er det viktig å få legehjelp umiddelbart, spesielt om strømgjennomgang går gjennom kroppen og dermed hjerteregionen.

Forsker og overlege Bo Veiersted i STAMI sier at i tillegg til å sjekke hjertefunksjon, bør det vurderes å ta en blodprøve for å sjekke om det er tegn på muskelskader som ikke kan sees på hudoverflaten.

- Selv om denne er normal rett etter ulykken, bør den som et minimum gjentas etter rundt 24 timer for å være sikker på at en potensiell muskelskade blir fanget opp. Derfor er det viktig å vite eksakt tidspunkt for ulykken, og opplyse helsepersonell om dette.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden