NYHETER

Vil bevisstgjøre om tilbakemating

NYHETER - Tilbakemating fra lavspenningsanlegg er et brennaktuelt tema i en tid der antall plusskunder og elbileiere øker hver dag, sier HMS-koordinator Arne John Lien i Nettpartner.
fredag 15 mars 2019
Bevisstgjøring. HMS-koordinator Arne
John Lien i Nettpartner sier det er
behov for en bevisstgjøring rundt
potensiell tilbakemating fra blant annet
solcelleanlegg, batteribanker og
elbilladere. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Vi ønsker å være føre var, og øke sikkerheten for våre montører. En hendelse i fjor høst ble en vekker. En av våre montører skulle etablere en ny mastetrafo. Linjen er spenningsprøvd og jordet, men trafobryter er lagt ut. Mens han er i gang med arbeidet, blir trafoen spenningssatt fra lavspenningssiden av en elektriker. Energimontøren får strømgjennomgang. Kommunikasjonen mellom energimontøren og elektrikeren var for dårlig.

- Heldigvis ble ikke Nettpartner-montøren skadet. Hendelsen er et eksempel på måter som kan gi tilbakemating. I dette tilfellet kom den fra et aggregat i boliginstallasjonen. Elektrikeren startet aggregatet for å teste det elektriske anlegget i et uthus.

- Hendelsen fikk oss til å tenke på hva som kan skje med stadig flere installasjoner og utstyr som kan gi tilbake­mating. Det er behov for en bevisstgjøring rundt potensiell tilbakemating fra blant annet solcelleanlegg, batteribanker og elbilladere. Vi er opptatt av sikkerheten for montørene. Spørsmålet er om forskrifter og veiledninger er gode og dekkende nok med tanke på at tilbakemating kan komme fra ganske uante steder.

Velkjent problem
Lien fremhever at denne problemstillingen ikke er ny.

- Tidligere var det veilys som var den største synderen. Det er stort sett ikke noe problem lenger. Med mye nytt på gang, synes vi det er riktig å stille noen spørsmål. Produkter og løsninger som leveres og installeres av registrerte elektroforetak, og i henhold til Forskrift om elektrisk utstyr (FEU), utgjør kanskje ingen risiko. Alt det nevnte utstyret er laget slik at det ikke skal tilbakemate strøm ved frakobling. Oppstår det feil ved utstyret eller installasjonen, kan det være en risiko for dette.

- Ingen kjenner alle aspekter og risikoen nye installasjoner fører med seg. Heller ikke hvilke installasjoner som bringer med seg den potensielt største faren. I en gitt situasjon kan nok blant annet store sol­celleanlegg med batteribanker mate mye strøm tilbake til nettet. Dette gjelder også elbillading, som gir ekstra utfordringer. Det finnes ingen oversikt over alle ladepunktene for elbiler i Norge. Det kan gjøre det ekstra vanskelig å forebygge tilbakemating fra slike installasjoner.

- En annen risikofaktor er at strømkunden kan handle ikke-godkjente produkter på nett og installere selv.  

Drilling på risikovurdering
- Antallet plusskunder og elbileiere i Norge vokser raskt. Derfor må bransjen øke bevisstheten på hva dette betyr for sikkerheten, og hvordan risikoen kan reduseres mest mulig. Nettpartner har ikke alle svarene. Det er det nok ingen som har. Vi tror dette kommer til å bli en mer utbredt utfordring. Med tanke på sikkerheten for energimontørene er det viktig å sette søkelyset på disse problemstillingene. Montørene som skal utføre disse installasjonene bør drilles ekstra i risikovurdering. De må aldri ta noe for gitt, og alltid være bevisst på å sikre seg selv og sine kolleger. 

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden