NYHETER

Vil bygge nullutslippsområder

NYHETER En gjennomtenkt kombinasjon av boliger og yrkesbygg i såkalte nullutslippsområder kan bidra til reduserte klimagassutslipp, skriver gemini.no
mandag 28 januar 2019
Forskere argumenterer for nullutslipps-
områder. Det krever en riktig miks av
bygninger. 
Illustrasjonsfoto: Laila Sandvold Macdonald

Nullutslippsområder er steder der mesteparten av bygningene er svært energieffektive, og henter det de trenger av energi fra fornybare kilder. Forskerne mener slike områder vil kompensere for klimagassutslipp fra produksjon, transport og avhending av bygningsmaterialer. Med en riktig bygningsmiks kan overskudd av varme og kjøling fra ett bygg utnyttes i nabobygget. Dette blir enklere å få til i et nullutslippsområde enn i områder der bygningene er planlagt enkeltvis.
EU har en ambisjon om at de samlede utslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990-nivået. Det betyr blant annet at utslippet fra bygninger skal kuttes med 90 prosent. EU har beregnet at etterspørselen etter elektrisitet vil øke med 25 prosent fra 2015 til 2050.

I samme periode blir det antatt at utslippene fra energisystemet blir så godt som fjernet. Det skal først og fremst skje gjennom økt bruk av fornybare energikilder som sol og vind.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden