Vil bygge ny, grønn milliardindustri i Norge

NYHETER Agder Energi og Noah etablerer Morrow Batteries, som skal forsyne Europa med neste generasjon bærekraftige batterier, og bygge en ny konkurransedyktig grønn storindustri i Norge.
torsdag 1 oktober 2020
- Vi skal forsyne Europa med neste
generasjon bærekraftige batterier, sier
konsernsjef Steffen Syvertsen (t.v.)
i Agder Energi og investor Bjørn Rune
Gjelsten som starter batteriselskapet
Morrow Batteries 

Initiativet kommer fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har arbeidet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. Bellona har en mindre eierandel i den nye selskapet. 

- I løpet av kort tid vil ­batteriproduksjon vokse til å bli en ny global storindustri. Norge har et dobbelt ­konkurransefortrinn fordi vi allerede har prosessindustri i verdensklasse og tilgang på ren energi og sterke forskningsmiljøer, sier investor Bjørn Rune Gjelsten, som eier Noah. 

Sintef, Innovasjon Norge, Eydeklyngen og råmaterialleverandører er blant samarbeidspartnerne som deltar i prosjektet.  

- Klarer Norge å ta 2,5 prosent av det europeiske battericellemarkedet, vil det ifølge Sintef gi rundt 10 000 nye arbeidsplasser. Vannkraften har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. Vår fornybare energi kan være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. 

En ny rapport fra IEA viser at salget av elbiler økte med 90 prosent i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia i årets første fire måneder. Ifølge Sintef-rapporten ”Nye muligheter for verdiskapning i Norge” ventes verdien av det europeiske batteri­cellemarkedet å vokse mot 1 000 milliarder kroner i årlig omsetning i 2040. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc