NYHETER

Vil forlenge elbilfordeler

NYHETER Fritakene for elbiler utløper ved årsskiftet. Regjeringen håper å få ESA-godkjent en forlengelse, skriver e24.no.
tirsdag 14 november 2017
Regjeringen mener elbilfordelene må være
forutsigbare over tid. Dagens fordeler løper ut
ved nyttår. ©Fotograf John Petter Reinertsen

Finansdepartementet har bedt ESA om å videreføre fritak for mva, økte avskrivingssatser for elektriske varebiler, og nye fritak for elbiler i omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgiften. Får regjeringen det som den vil, vil fritaket for mva for elbiler bli videreført i tre år, og de øvrige fordelene i seks år. Regjeringen ønsker også å forlenge fritaket i mva for brenselcellebiler med seks år.
Regjeringen begrunner blant annet søknaden med at markedet for elektriske kjøretøy fortsatt er umodent, og at Norge er i en sårbar fase av markedsutviklingen. I søknaden blir det understreket at forutsigbarhet i mva er spesielt relevant med hensyn til den lange leveringstiden for enkelte elbilmodeller.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga