Vil ha økt grensesamarbeid mot a-krim

NYHETER Bedre samarbeid over lande­grensene kan gjøre markedene mindre lukrative for kriminelle i arbeidslivet.
tirsdag 7 mai 2019
MER INTERNASJONALT SAMARBEID.
Mange etterlyser mer samarbeid over
landgrensene for å stoppe useriøse
aktører som flytter fra land til land for
å utføre brannfarlige elinstallasjoner
(illustrasjonsfoto).
©Fotograf John Petter reinertsen

Mange etterlyser også at myndighetene tar større grep for å stoppe denne virksomheten.

Prosjektleder Lars Mamen i Fairplay Bygg Oslo og omegn vil ha mer samarbeid over landegrensene.

- Useriøse selskaper drar fra land til land for å utføre elektroinstallasjoner, særlig østeuropeiske. De som får problemer i Sverige hopper lett over til Norge, eller motsatt om de mener markedet er bedre der. Samarbeid og utveksling av informasjon over landegrensene er nødvendig for å stoppe disse useriøse aktørene.

På bakkenivå
- Arbeidet mot a-krim må synes bedre på grunnplanet. Lokale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner vil ha nytte av direkte samarbeid over landegrensene.

- Vi er kommet litt bakpå med a-krimproblemet i Norge. Om en useriøs aktør blir stoppet i et land, blir virksomheten flyttet til et annet land. Samarbeid mellom landene finnes ikke.

- Selv om politikerne sier a-krim skal tas alvorlig, har de sovet i timen. Kriminelle har etablert seg i arbeidslivet. Her gjenstår det mye arbeid. Brannen på Gulskogen ved Drammen for ti år siden er et skrekkeksempel.

- Der gikk det alvorlig galt. Resultatet av uautorisert elinstallasjon og dårlig innkvartering av utenlandsk arbeidskraft ble katastrofal. Et useriøst selskap hadde registrert 30 enkeltpersonforetak som arbeidet for seg. Disse utlendingene trengte et sted å bo. Beskjeden var at de måtte ordne med strøm og vann selv. Her mistet flere livet.

- Får slike aktører fotfeste, forskyves styrkeforholdet i arbeidslivet. Samarbeid på lokalnivå over landegrensene blir viktigere, sier Mamen, som forteller at det i fjor ble gjennomført en nordisk konferanse i Oslo om dette temaet.

Skandale
Også regionsjef Jan Jamessen i Nelfo Oslo og omegn ønsker mer samarbeid.

Samtidig etterlyser han offentlig innsats.

- Det er en skandale at bransjen selv må finansiere tiltak som Fairplay Bygg Oslo og omegn og Uro­patruljen i Trondheim. Dialog og læring over landegrensene er viktig. Kriminelle fra Sør- og Øst-Europa operer i flere land. Fra Fairplay Stockholm har vi fått tips om aktører som er tatt der, og som er på veg til andre land. Dette burde myndighetene ta ansvar for. Landene må bli flinkere til å varsle hverandre.

Jamessen fremhever at elektrobransjen er heldigere enn mange byggfag.

- Her har utlendinger tatt over mange jobber. Lærlinger finnes snart ikke. Snart snakker heller ”ingen” norsk på byggeplassene. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden