NYHETER

Vil ha en mer bærekraftig byggebransje

NYHETER - Obos har invitert en tverrfaglig klynge av aktører i planleggingen av den nye bydelen som skal bygges på Ulven i Oslo. Dette er en fremtidsrettet måte å bygge på.
torsdag 11 april 2019
NYTT BYGGEKONSEPT. Obos og AF
tenker nytt og annerledes i utviklingen
av Ulven i Oslo. Foto: Construction City

Det er helt nødvendig å samle aktørene for å skape en mer bærekraftig byggebransje, sier Kjetil Ulving-Tufte, VP Strategi&Business Development i Scheider Electric Norge.

Når prosjektet er ferdig skal kyngen samles på Ulven, i en kunnskapspark på minst 85 000 m2. Kunnskapsparken, som gir plass til 5 000 arbeidsplasser, har fått navnet Construction City.

- Prosjektet skal skape nye, tverrfaglige samarbeidsformer. Klyngen får en god start med et konkret byggeprosjekt, som skaper lokasjonen der vi skal fortsette samhandlingen. Det tverrfaglige samarbeidet er allerede i gang gjennom arbeidsgrupper for samhandling, innovasjon og bærekraft, sier Ulving-Tufte. 

Miks og nye møteplasser
- Obos skal bygge 3 000 boliger i den nye bydelen, som har vært preget av industri. Boligene skal bygges i en miks med næringsbygg og utdanningsinstitusjoner. Blant annet er det satt av tomt til en ny skole. Planen er å samle de ulike miljøene på mange arenaer, eksempelvis i felles møterom og kantiner. Byggeprosjektet skal være ferdig i 2024. Ulven er del av Hovinbyen, et av hovedutbyggingsområdene i Oslo frem til 2030.

- At miljøene møtes flere steder enn vanlig krever nye løsninger. Vi må tenke på at de yngste generasjonene forventer digitale løsninger og tilgang til funksjoner via mobilen uansett hvor de er. Derfor er det aktuelt å ta i bruk nye digitale plattformer og løsninger for byggene. 

- Blir det nødvendig å utvikle ny teknologi og nye løsninger for å få til det som planlegges?

- Alle løsningene kan lages med eksisterende teknologi. Det gjelder å ta i bruk teknologien på nye måter, og utdanne bransjen til å bruke teknologien og løsningene.

Kan ikke tildele kontrakt etter pris
Ulving-Tufte understreker at for å gjennomføre byggeprosjekter slik det blir gjort på Ulven, må kontraktskriteriene endres.

- Andre land er langt foran Norge på dette området. Det handler om å droppe  anbudene med de gamle løsningene, som kun konkurrerer på pris. Å sammenligne konvensjonelle bygg og smarte bygg på pris er håpløst. Aktørene i Ulven-prosjektet er klare for å ta i bruk nye tildelingskriterier.

- Byggeierne må også være klar over at om de mangler disse løsningene, vil leieinntektene over tid bli redusert. Leietakerne vil blant annet oppdage at i bygninger som mangler gode styringssystemer, vil de betale uforholdsmessig mye for strømmen. Bedrifter som ikke fremstår som moderne og oppdaterte, vil ikke være attraktive for arbeidstakerne.

Fyrtårn
- Ulven-prosjektet er foreløpig på planstadiet. For tiden er samarbeidspartnerne samlet i grupper og komiteer for å utrede løsningene som trengs for å skape en ny bydel, slik utbyggerne og brukerne ønsker at den skal bli. Denne fasen skal gjennomføres i løpet av 2019.

- Er det nytt å tenke på denne måten?

- Construction City er ikke de første som prøver dette. Det finnes gode forbildeprosjekter på dette området i Europa. Vi har vært på studietur til London. Dessuten skjer det mye i Amsterdam, der vi også skal på studietur.

- I norsk sammenheng er konseptet spesielt. Blant aktørene i klyngen er Oslo kommune, som er Europas miljøhovedstad 2019. De har stor oppmerksomhet på bærekraft og miljø. Kommunen er en god partner som stiller svært strenge krav til utviklingen av Ulven. Vi håper dette prosjektet blir et fyrtårn for klyngesamarbeid og fremtidens byggenæring i Norge. 

                                     ----------------------------------------------


Construction City
Construction City er en nærings­klynge for bygg-, anleggs- og eiendoms­bransjen i Norge. Store og små virksomheter skal samlokaliseres på tvers av fag­grensene. Schneider Electric Norge er medlem av klyngen, som i tillegg til Obos, AF og Oslo kommune blant annet samler utdannings- og finans­institusjoner, rådgivende selskaper og energiselskaper.
Kilde: constructioncity.no

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden