Vil ha mer fart på el-varebilsalget

NYHETER - I forbindelse med korona­krise­pakkene har vi flere ganger foreslått å utvide den suksessfulle el-varebilstøtten med flere rettighetsbaserte tiltak. Dette er en kontinuerlig pågående prosess, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.
torsdag 4 mars 2021
FLERE EL-VAREBILER. - Vi arbeider
kontinuerlig med å forbedre ramme-
betingelsene for medlemsbedriftene.
Dette gjelder blant annet økt støtte til kjøp
av el-varebiler, sier næringspolitisk
direktør Tore Strandskog i Nelfo 

- Vi har foreslått å gi støtte til to ladepunkter per el-varebil, elbillader med smarte funksjoner (prissignaler og effektutjevning) og innføre et landsdekkende ladetilskudd til borettslag og sameier på samme måte som Oslo kommune gjør. Etter modell fra bredbåndstilskuddet bør Enova også lage en støtte- og søkemekanisme for å delfinansiere hurtigladeutbygging i områder uten kommersielt grunnlag. 

Må kjenne sin besøkelsestid

 - Det er gledelig at mer enn 50 elinstallatører gjennom Nullutslippsfondet har fått støtte til å kjøpe el-varebiler. Dette viser at denne gruppen tar ansvar for både å øke elektrifiseringen og redusere klimautslippene. 

- Vi engasjerte oss sterkt i prosessen med etableringen av ordningen i 2019, som med nullutslippsløsninger skal kutte utslipp i næringstransporten. Som pådriver har vi fått et betydelig gjennomslag for vårt syn. I 2019 og 2020 ble det satt av 1 milliard kroner til ordningen. Dette er et veldig bra støttetilbud for å få fart på hverdagselektrifiseringen. 

- Nullutslippsfondet er delt i fem områder.Med støtte til el-varebiler og lading, batterier i fartøy, landstrømanlegg til fartøy, energi- og klimatiltak i landtransport og elektrifisering av sjøtransporten, er forholdene lagt til rette for en skikkelig markedsutvikling på disse områdene. Her må elektrobransjen kjenne sin besøkelsestid. 

I startfasen

Flere Nelfo-bedrifter er i startfasen med å elektrifisere bilflåten. Eksempelvis skal 30 prosent av bilene til Bravida-konsernet være utslippsfrie i 2025. I Norge gjelder dette 400 el-varebiler. Også Caverion planlegger i år å ta i bruk betydelig flere slike kjøretøy. På nyåret fikk Gagama Elektro i Hammerfest sine tre første el-varebiler. Som en Fyrtårnbedrift er dette en del av strategien med å forbedre sine miljøprestasjoner.  

Nesten 20 000 el-varebiler

Strandskog fastslår at el-varebilstøtten er et av de mest populære tilbudene i Nullutslippsfondet. 

- Hittil har Enova støttet innkjøp av 19 812 slike kjøretøy. De 50 elinstallatørene har fått støtte fra 5 000 til 195 000 kroner. Bedrifter og enkeltpersoner kan få inntil 50 000 kroner pr kjøretøy. De kan også søke om 5 000 kroner til lader når bilen er registrert i kjøretøyregisteret. På det sistnevnte området er det mye å gå på. De siste tolv månedene har Enova kun registrert 218 søknader for ladere. 

Andre problemstillinger

- I fjor var 54 prosent av alle nye biler som ble solgt i Norge en elbil. Denne utviklingen er drevet av sterke økonomiske fordeler. Spesielt at det ikke er avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller merverdiavgift.  

- På varebiler er det annerledes. Her er det ikke engangsavgift som for personbilene. Næringsdrivende kan trekke fra inngående merverdiavgift. Problemet er at de samme verktøyene ikke kan brukes for å fremme el-varebiler. Her arbeider Nelfo for å få gjennomslag for andre fordeler og støtte­ordninger, sier Strandskog, som fastslår at både modellutvalget, rekkevidden og nyttelasten stadig blir bedre.   

Dette vil øke interessen og salget av el-varebiler. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar