Vil ha standard for smartere eiendomsdrift

NYHETER Næringsklyngen Construction City vil etablere en felles bransjestandard og database for smart eiendomsdrift, som skal legge til rette for deling av løsninger og kompetanse.
mandag 17 august 2020
Construction City vil etablere en felles
bransjestandard og database for smart
eiendomsdrift

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proptech Norway og klyngemedlemmene Obos Eiendom, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB Næringseiendom, Sintef og Statsbygg.

- Deling og gjenbruk av data åpner muligheter for økt innovasjon i bygge- og eiendomsnæringen. Med en digital moden befolkning, god nettilgang i hele landet og mulighetene 5G gir kan norsk næringsliv ta viktige posisjoner på dette området, sier prosjektleder Nathalie Labonnote i Sintef Community.

Hun understreker at god drift skaper betydelige gevinster både når det gjelder klima og økonomi.

- Prosjektet kan gi positive bærekraftseffekter, og gi tydeligere evalueringskriterier på hva som betegner et godt bygg, både økonomisk, klimamessig og sett fra sluttbrukernes perspektiver.

Stort potensial for bedre datadeling

De fleste av de rundt 4,2 millioner bygningene i Norge er bygget før den digitale tidsalderen, med begrenset data om byggene. For nyere bygningsmasse er mange av datakildene låst i proprietære verktøy, som gjør informasjonen utilgjengelig for andre. Tilgjengeliggjøring av datakilder er et av målene for prosjektet, slik at en samlet bransje kan bruke dataene.

Daglig leder Benedicte Økland i Construction City Cluster fremhever at ambisjonen er en felles løsning for datadeling som tilfører konkret verdi gjennom høyere kundetilfredshet, bedre driftsøkonomi, og energi-, effekt- og klimavennlige løsninger ved drift av bygg.

- Ekspertgruppen som ble oppnevnt av statsråd Nikolai Astrup for datadeling i næringslivet konkluderte i april 2020 med at "data i svært liten grad deles for bruk i analyser på tvers av eller utenfor verdikjeden de genereres i”. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc