NYHETER

Vil hjelpe flere gjennom ­elinstallatørnåløyet

NYHETER Strykprosenten på elektro­installatørprøven er høy. For å hjelpe flere til å bestå tilbyr Nelfoskolen en ny og tilpasset utgave av det forberedende kurset.
mandag 4 juni 2018
NYTT KURSKONSEPT. Nelfo har utarbeidet
et nytt kurskonsept som skal hjelpe flere
til å bestå elektroinstallatørprøven

- Hovedårsaken til at så mange stryker er at de tenker for mye som montører, fastslår kursleder Per Erik Løvholm.

- Selv om kandidatene har god kunnskap om hvordan installasjonsarbeidet skal forankres i forskrifter osv, tenker de ikke overordnet. De tenker ikke som ledere.

Må få tankegangen inn under huden
Gjennom sitt daglige arbeid i Multiconsult og Fagskolen Innlandet kjenner Løvholm godt til problemstillingene. Han er selv utdannet elektrofagarbeider. Ved fagskolen underviser han i de samme temaene som blir tatt opp på kurset.

- Hvordan bør deltakerne forberede seg før kurset?

- De må sørge for å være faglig oppdatert på ny teknologi, og sette seg inn i en mer overordnet tankegang. Når kurset er gjennomført skal de ha denne ledertankegangen under huden.

- Kan du nevne eksempler på hva en slik tankegang innebærer?

- Faglig ansvarlige må sørge for at egne elektrofagfolk er godt kvalifisert og oppdatert. Er det behov for å leie personell fra andre bedrifter, skal de sikre seg at disse er oppført i elsikkerhetsregisteret, og at de er faglig oppdatert. Faglig ansvarlig skal også kunne vurdere belastning, kortslutninger osv i et anlegg, og være klar over de kritiske faktorene når det gjelder egnethet og sikkerhet. Anlegget som leveres skal være velfundert. Før kurset er ferdig, skal deltakerne ha alt dette under huden. De skal ikke trenge å bla i håndbøker eller forskrifter for å vite hvordan de skal forholde seg. Dessuten skal faglig ansvarlig både veilede andre og være et forbilde.

Får testet seg selv
- Hva får de prøve seg på i løpet av kurset?

- Første del av kurset går over tre dager. Dette er introduksjonsdelen, der deltakerne får hjelp til å begynne å tenke som en faglig ansvarlig. Alt er knyttet opp mot gjeldende regelverk og normer. Her skal vi ta dem gjennom en case der det er en feil, eller der det skal forebygges en feil.

- De får også teste seg selv i flervalgsoppgaver, med å øve seg på å tenke som en ansvarlig fagperson, og ikke som en montør. Vi har laget en utvidet flervalgsløsning med 105 spørsmål, som de kan bruke som trening til den forberedende testen de må bestå for å få ta eksamen.

- Deretter følger en periode på tre-fire uker uten undervisning, der de skal arbeide med hjemmeoppgaver.

- Kurset blir avsluttet med en to­dagers samling uken før eksamen. Her skal vi arbeide med oppgavebesvarelser, og gjennomgå det de har bommet mest på i testene. Samtidig blir det terping på tidligere gitte eksamensoppgaver og forståelsen av spørsmålene.

- Er definisjonen av faglig ansvarlig klar nok?

- I utgangspunktet synes jeg den er klar nok. Faglig ansvarlig innestår for at bedriften er etterrettlig i det den leverer.

Mye å fordøye på fem dager
Gjermund Hovde, leder for Nelfoskolen, sier det nye kurset er første steg i riktig retning.

- Også tidligere har vi forsøk å få flere gjennom elektroinstallatørprøven. Vi ser at vi bør gjøre mer. Det er bakgrunnen for at vi oppdaterer kurset.

- Et sammenhengende femdagers kurs ga deltakerne veldig mye å fordøye på én gang. Vi tror det blir mye bedre med et todelt kurs. Dessuten vil det nye kurs­opplegget ha mer direkte oppfølging av hver enkelt deltaker. Samtidig er prisen betydelig redusert, slik at dette ikke skal bli en terskel for å ta prøven.

Hovde undertreker at nøkkelen til å bestå elektroinstallatørprøven er å sette seg inn i rollen som faglig ansvarlig.

- Definisjonen av rollen og hva som inngår i den, har ikke vært kommunisert på en tydelig måte. Dette budskapet skal vi arbeide med.

- Første kurs blir gjennomført på Olavsgaard hotel på Skjetten før elektroinstallatørprøven til høsten. Er det behov kan vi gjennomføre flere.

Elinstallatøren er garantisten
Sjef­ingeniør Runar Røsbekk i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår at faglig ansvarlig (FA) er elektroselskapets viktigste person for å sikre at det leverer el- og brannsikre elektriske anlegg.

- FA er garantisten for at selskapet kun bruker kvalifisert personell med oppdatert kompetanse. Faglig ansvarlig må også sørge for at eier av anlegget får levert dokumentasjon etter utført arbeid i samsvar med gjeldende regelverk. FA skal også sørge for at eier får veiledning i bruk og vedlikehold av anlegget. Dessuten skal faglig ansvarlig opptre som rollemodell for de ansatte i selskapet, for å skape de rette holdningene og underbygge yrkesstoltheten.

- Det er en forutsetning at selskapet gir faglig ansvarlig rammebetingelser og fullmakter til å utføre arbeidet og oppgavene som følger naturlig med det å være faglig ansvarlig for elektrisk arbeid.

Les mer om kurset og meld deg på her

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19