Vil løse fremtidens transportutfordringer

NYHETER - Forskning, utvikling og innovasjon er nødvendig for å løse fremtidige transportutfordringer.
torsdag 2 mai 2019
Transport21 vil løse fremtidens
transportutfordringer

Her skal næringsliv og kunnskapsmiljøer samarbeide for å finne løsninger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Digitalisering og autonomi brukt på riktig måte kan skape en bedre reisehverdag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss med å nå andre viktige mål i transporttrafikken. Teknologi er også avgjørende for å oppnå utslippskutt.

Det er nedsatt en strategigruppe, Transport21, med representanter fra både næringsliv og kunnskapsmiljø, ledet av Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Gruppen skal levere sin rapport til Samferdselsdepartementet høsten 2019.

- Transportsektoren må henge med på teknologiutviklingen, og være tidlig ute. Jeg er spesielt fornøyd med at Transport21 også skal gi regjeringen råd om pilotering og testing av konkrete løsninger. Ny teknologi skaper både nye muligheter utfordringer, sier samferdselsministeren.

Regjeringen har tidligere startet flere 21-prosesser, blant annet Digital21, Energi21 og Maritim21.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden