NYHETER

Vil redusere energisvinn

NYHETER Fem prosent, eller energi tilsvarende forbruket til en halv million husstander, forsvinner på veien fra produsent til forbruker.
torsdag 23 august 2018
De nye AMS-målerne kan gi nok
data til å redusere energisvinnet
betydelig
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Studentbedriften Sensero utvikler en løsning for å finne ut hvor tapet skjer, skriver gemini.no.
Det ikke-fysiske tapet skyldes inneffektiv overføring. Årsakene kan blant annet være bruk av utdatert utstyr, og for dårlig tilgang på data. Med timesmålinger fra AMS kan det beregnes hvordan energitapet blir påvirket av hvilke ruter som brukes til å overføre energien.

Den første målsettingen til studentbedriften er å synliggjøre det totale energitapet i kraftnettet slik det er her og nå. Innen utløpet av året er planen å ha programvaren klar.
Sensero, som er del av EU-programmet EIT, har allerede fått flere priser for produktet sitt.

 


 

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19